IMF stelt lening aan Rusland uit

MOSKOU/PARIJS, 7 FEBR. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het bezoek aan Moskou afgebroken zonder een akkoord te hebben bereikt over een krediet van 6,4 miljard dollar voor Rusland.

Het IMF-krediet is cruciaal voor verdere financiële steun van het Westen aan Rusland.

IMF-directeur Michel Camdessus verklaarde vanmorgen dat de antwoorden van Rusland “moedig en passend” zijn maar “niet genoeg” voor een akkoord. De IMF-delegatie, die de afgelopen twee weken in Moskou heeft onderhandeld met de Russische regering, zou vandaag terugkeren naar Washington. “Om de resultaten te analyseren en in de hoop snel tot een akkoord te komen”, lichtte Camdessus toe in Parijs.

De besprekingen worden binnen enkele weken voortgezet en algemeen wordt aangenomen dat het IMF en Rusland overeenstemming zullen bereiken over het bijstandskrediet. “Rusland heeft dit akkoord nodig en de wereld heeft behoefte aan een Rusland zonder problemen”, zei Camdessus.

Westerse financiers zijn pas bereid de noodzakelijke leningen te verstrekken als het IMF in de vorm van een krediet zijn goedkeuring heeft gehecht aan het monetaire en economische beleid van Rusland. In de Russische begroting is al rekening gehouden met de financiële hulp van het Westen.

Het IMF heeft geen officiële reden gegeven voor het mislukken van de besprekingen. Algemeen wordt aangenomen dat Rusland in de ogen van het IMF te weinig doet om de inflatie en het begrotingstekort te verminderen.

Mede door de oorlog in Tsjetsjenië is het tekort op de begroting van 1995 volgens officiële cijfers opgelopen tot 7,7 procent. Het IMF gaat echter uit van een tekort van 10 procent en vreest dat dit verder zal oplopen door de stijging van het minimumloon, die onlangs is goedgekeurd door het parlement.

Het IMF is bevreesd dat ook de inflatie verder zal oplopen door stijgende lonen. In januari was de inflatie 18 procent, het hoogste niveau van de afgelopen twaalf maanden.

“De inflatie moet worden teruggebracht tot een enkel cijfer en het begrotingstekort moet zodanig worden verkleind dat het niet de geldontwaarding in de hand werkt”, zei Camdessus. (AFP/AP)