EU steunt Frans plan voor topconferentie over Bosnië en Krajina

BRUSSEL/SARAJEVO, 7 FEBR. De Europese Unie en de internationale contactgroep zijn voorstanders van het Franse voorstel voor een speciale topbijeenkomst over ex-Joegoslavië, als inleiding op een grotere vredesconferentie.

Frankrijk wil de leiders van Bosnië, Kroatië en Joegoslavië (Servië en Montenegro) bijeenbrengen om te praten over vier punten: de wederzijdse erkenning van deze drie ex-Joegoslavische republieken binnen hun internationale grenzen, de bevestiging van hun instemming met het vredesplan van de contactgroep voor Bosnië, het vredesplan voor de Kroatische Krajina en de opheffing van internationale sancties tegen Joegoslavië. Waar en wanneer deze top moet worden gehouden is nog niet duidelijk.

De internationale gemeenschap ziet de wederzijdse erkenning van Bosnië, Joegoslavië en Kroatië als een voorwaarde waaraan moet zijn voldaan voordat voortgang kan worden geboekt in overleg over de afzonderlijke vredesplannen voor de Kroatische Krajina en Bosnië. Als Belgrado de buurlanden Kroatië en Bosnië erkent, zal het kunnen rekenen op opheffing van de internationale sancties, zo hebben diplomaten in Brussel gisteren laten weten. Als succes wordt geboekt op de conferentie ligt de weg open naar een grotere conferentie waarop alle problemen in ex-Joegoslavië kunnen worden besproken.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Juppé, die het plan voor een top met Bosnië, Kroatië en Joegoslavië gisteren in Brussel toelichtte, zei op de vraag welke redenen hij heeft om aan te nemen dat het voorstel succes zal hebben: “Niets doen betekent dat ons in maart of april een catastrofe te wachten staat.” Hij doelde daarmee op de verwachting dat de strijd zal oplaaien als de lente aanbreekt en het huidige bestand in Bosnië afloopt.

De Bosnische regering heeft gisteren bij monde van premier Silajdzic gezegd dat de wederzijdse erkenning van Bosnië en Joegoslavië “een sleutelelement in onze relaties” is en dat het voorstel in Sarajevo serieus zal worden bestudeerd.

De leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, liet zich gisteren sceptisch uit over het Franse voorstel. Hij zei dat de presidenten van Bosnië, Kroatië en Joegoslavië geen enkel besluit namens de Bosnische Serviërs kunnen nemen. (Reuter, AP, AFP)