Correcties & Aanvullingen

Haïti

In de krant van vrijdag 3 februari (Versterkte compagnie naar Haïti, pagina 3) is gemeld dat 150 Nederlandse en ruim 30 Surinaamse militairen een 600 man sterke vredesmacht van de Verenigde Naties in Haïti zal helpen bij het 'bouwen van vrede'. De totale VN-macht is echter 6.000 man groot.

H. Algra

In het Zaterdags Bijvoegsel van 4 februari (In Nederland moet niet alles kunnen, pagina 4) is abusievelijk over H. Algra gemeld dat hij dominee was. Algra was leraar, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en Eerste-Kamerlid voor de ARP.

Foto

In de krant van maandag 6 februari is op pagina van 9 een foto geplaatst die behoort bij de recensie van het toneelstuk Tranen die de wereld niet ziet. Deze recensie staat vandaag op pagina 7.