Beleid probleemkind strandt op bureaucratie

ROTTERDAM, 7 FEBR. Het ministerie van onderwijs ziet zijn drie jaar geleden ingezette beleid om probleemkinderen langer te handhaven op gewone scholen vooralsnog verzanden in bureaucratie. De vereiste samenwerking tussen gewone scholen en speciale scholen komt op veel plaatsen niet van de grond. En waar dat wel lukt, worden de leraren die de probleemkinderen op de gewone scholen extra begeleiden, wegbezuinigd.

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs basisscholen in verschillende delen van het land. Ook van officiële zijde wordt gesignaleerd dat het 'Weer Samen naar School'-beleid stagneert.

Gewone basisscholen hebben nog te weinig mogelijkheden om scholieren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden op te vangen, meldt een vandaag verschenen rapportage aan het ministerie.

Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd, waar het donderdag ter sprake komt.

In 1992 begon het project 'Weer Samen Naar School'. Gewone scholen moesten samenwerken met speciale scholen. Het aantal leerlingen in drie typen speciaal onderwijs mocht het niveau van 1992 (56.933 leerlingen) niet meer overtreffen. Dat gebeurde in oktober toch. Bovendien signaleren de onderzoekers dat veel probleemleerlingen 'weglekken' naar andere 'zwaardere' speciale scholen, zoals die voor zeer moeilijk lerende leerlingen (zmlk). Deze tellen inmiddels 6.000 leerlingen, terwijl dat er voor aanvang van het project 5.300 waren.