Springtij

Volgens Dick van Eijk (NRC Handelsblad, 1 februari) staat het water hoog aan de kant van een hemellichaam en laag aan de andere kant. Zo geredeneerd zou springtij alleen optreden bij nieuwe maan, als zon en maan beide aan dezelfde kant van de aarde staan, terwijl doodtij zou voorkomen bij volle maan, als zon en maan elkaar zouden tegenwerken.

Dit is in strijd met de feiten. Immers, springtij treedt zowel op bij nieuwe als bij volle maan en doodtij bij eerste en laatste kwartier, als de maan ten opzichte van de aarde een hoek van 90 graden maakt met de zon. De verklaring is dat hemellichamen als het ware om elkaar heen draaien, waarbij de plaats van het gemeenschappelijke middelpunt afhangt van het verschil in massa van deze hemellichamen. Door de middelpuntvliedende kracht, veroorzaakt door het om elkaar heen draaien, staat het water eveneens hoog aan de kant van de aarde die van het hemellichaam af is gericht.