Sterkere dijken klaar in jaar 2000

DEN HAAG, 3 FEBR. De versterking van de rivierdijken zal niet in 2008 maar al in het jaar 2000 zijn voltooid. In het rivierengebied worden de dijken met een overstromingskans van eens in de honderd jaar voor de winter van 1996 verbeterd, in Limburg worden in die tijd kades langs de Maas aangelegd.

Dat kondigde minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) gisteren in de Tweede Kamer aan. Volgens de minister zal bij dit 'Deltaplan' voor de rivierdijken in een aantal gevallen gebruik moeten worden gemaakt van artikel 66 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt bepaald dat bij 'dringend en dreigend gevaar' de procedures bij de totstandkoming van waterstaatkundige werken opzij kunnen worden gezet. Mocht dit artikel niet bruikbaar zijn, dan wil de minister overgaan tot noodwetgeving.

Jorritsma meende dat voor de overstroming geen schuldigen kunnen worden aangewezen. Volgens haar hebben we “met z'n allen de situatie onderschat”. “De kennis was er wel, maar het was maatschappelijk niet voor het voetlicht te brengen.”

In een interview met deze krant zegt G. Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, dat er “op een gegeven moment minder gehoor” voor de veiligheid was, “politiek en maatschappelijk”. Volgens Blom is Rijkswaterstaat in de tijd van de maatschappelijke discussie over de rivierdijkversterkingen “op een buitengewoon onbehoorlijke manier geattaqueerd”. Hij meent dat, als dit verzet toen niet voor vertraging had gezorgd, de zwakste dijkvakken inmiddels versterkt waren geweest.

Over de precieze omvang van de schadevergoeding door het rijk moet het kabinet nog besluiten. Op dit moment onderzoekt het kabinet of twee regelingen die sinds 1 januari groene beleggingen fiscaal stimuleren, kunnen worden uitgebreid naar beleggingen in onder meer dijkversterking.

Met ingang van dit jaar zijn twee fiscale regelingen van kracht die rente en dividend op groene projecten en groene beleggingsfondsen voor particulieren onbelast laten. Ook dijkverzwaring zou onder de regeling kunnen vallen.