Joods verzet

Marcel Möring geeft er in zijn beschouwing (CS 6-1) naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van het boek van Harold Werner, Wij vochten terug, niet alleen blijk van, zoals H.J. Scheffer in het CS van 13 januari terecht opmerkt, onbekend te zijn met het zeer grote aantal publikaties over joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Blijkbaar is hem ook onbekend dat er in de jaren 1940-1945 ook in Nederland Joods Verzet is geweest. Behalve een aantal publikaties hierover, waarvoor ik naar het RIOD verwijs, is er sinds enkele jaren een Monument voor het Joodse Verzet en wel in Amsterdam, op het plaveisel bij het Muziektheater, op de hoek van Binnen-Amstel en Zwanenburgwal. Hier wordt de laatste jaren ook jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst gehouden.