Wegens strijd in Bihac; Izetbegovic dreigt met oorlog Krajina

SARAJEVO, 2 FEBR. De Bosnische president, Izetbegovic, heeft gedreigd de Kroatische Serviërs op hun eigen gebied in de Kroatische Krajina aan te vallen als de VN geen eind maakt aan de strijd in Bihac.

De Bosnische Serviërs stemden gisteren in met een gedeeltelijke heropening van twee uitvalswegen bij Sarajevo.

Izetbegovic eiste gisteren in een brief aan VN-gezant Yasushi Akashi een VN-ingrijpen in de moslim-enclave Bihac in het uiterste noordwesten van Bosnië, waar de afgelopen weken hevig is gevochten tussen Kroatische Serviërs en troepen van moslim-rebel Fikret Abdic enerzijds en het Bosnische regeringsleger anderzijds. De twee eerstgenoemde partijen hebben het lopende bestand niet ondertekend.

In zijn brief suggereerde Izetbegovic dat hij bij het uitblijven van actie zijn leger de grens met Kroatië zou laten oversteken om de Kroatische Serviërs in de Krajina, het deel van Kroatië dat ze beheersen, aan te vallen: “Als het offensief [van de Kroatische Serviërs] voortduurt, eist ons leger mijn toestemming om op een ander front te reageren teneinde het Bihac-front te ontlasten.” Een dergelijke militaire actie aan de andere kant van de grens zou “het einde van het staakt-het-vuren en het begin van een nieuwe oorlogsronde betekenen”, aldus Izetbegovic.

Woordvoerders van de VN hebben zich ongerust getoond over de systematische opbouw van troepeneenheden van de Kroatische Serviërs in Bihac. “Er zijn bewijzen dat het niet gaat om zomaar wat troepen uit de Krajina. Er zijn hele legereenheden van de [Kroatische] Serviërs uit de Krajina in de enclave gelegerd. Het gaat duidelijk om een strategisch doel.” Volgens de VN-woordvoerders proberen de Kroatische Serviërs kennelijk de hele enclave Bihac onder hun controle te brengen. Hoeveel Kroatische Serviërs zich in de enclave bevinden konden of wilden de VN-woordvoerders niet zeggen, maar volgens een verslag van het Bosnische regeringsleger gaat het om vijftienduizend man, die nog wordt versterkt met eenheden die met vrachtwagens en tanks van Knin, de hoofdstad van de Kroatische Krajina, op weg zijn naar Bihac.

Kroatië heeft gisteren negatief gereageerd op het vredesplan dat de internationale gemeenschap heeft opgesteld voor het conflict tussen de Kroaten en de Kroatische Serviërs. Dit plan voorziet in uitgebreide autonomie voor de Kroatische Serviërs in twee districten en culturele autonomie in de andere delen van de Krajina. “Het is een utopie te geloven dat Kroatië met zo'n plan zou kunnen instemmen”, zo zei gisteren de vice-voorzitter van het Kroatische parlement, Vladimir Seks. Ook anderen in Kroatië spraken zich tegen het vredesplan uit. “Het is onaanvaardbaar omdat het het Kroatische volk berooft van zijn rechten in de federale eenheid die het tracht op te richten”, zei een woordvoerder van de Kroatische Boerenpartij. Een parlementariër van de Kroatische Volkspartij oordeelde eveneens dat het vredesplan beoogt van Kroatië een federale staat te maken. Hij vond echter dat Kroatië “slechts na een militaire nederlaag van Servië” de controle over de Kroatische Krajina kan terugkrijgen.

De Bosnische Serviërs hebben gisteren alsnog ingestemd met de heropening van twee belangrijke uitvalswegen bij Sarajevo. Het bleef echter bij een gedeeltelijke opening, want burgerverkeer wordt niet op de wegen toegelaten. Gisteren bereikten drie VN-vrachtwagens de Bosnische hoofdstad. Een daarvan was geladen met brandhout, een van de produkten waaraan in Sarajevo groot gebrek bestaat. De andere waren geladen met materiaal voor een wederopbouwproject dat door de VN wordt gesteund. Verder voltooiden de VN gisteren de evacuatie van bijna tweehonderd zieken en gewonden uit de moslim-enclave Gorazde in het oosten van Bosnië. (Reuter, AP, AFP)