STROOMAFWAARTS DE ZONDVLOED

Stroomopwaarts langs de Rijn, Maas en Moezel hebben de mensen de natuur naar hun hand gezet met asfalt en drainage, kanalisering en hoge dijken. Voordat de natuur hard terugsloeg, was al bedacht dat dit te ver ging: er werden plannen gemaakt voor deregulering van rivieren en beekjes - 'Renaturierung' noemen ze het in Duitsland. Te laat.

De mensen hebben zich zelf juist te weinig regels gesteld. In internationale verdragen is tot nu toe slechts gesproken over de kwaliteit van het water, niet of nauwelijk over de kwantiteit.