Mens en bedrijf

Drs. D.R. de Kat en prof.F.A. Maljers worden voorgesteld te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van SHV Holdings en de twee dochtermaatschappijen SHV Makro en SHV Energy per juni 1995.