Haagse commissie cultuur achter bezuinigingen

DEN HAAG, 2 FEBR. De raadscommissie van cultuur van Den Haag steunt de protesten van de Haagse kunstinstellingen tegen de voorgenomen korting van 1,5 miljoen gulden op subsidies niet. Woensdag besprak de commissie de besnoeiingen op cultuur zoals VVD-wethouder Engering die wil. In een eerste bezuinigingsronde zou 8,7 miljoen gulden op de subsidies worden gekort. De komende jaren zal dan nog eens 8,9 miljoen gulden worden bezuinigd. Dat hebben B en W in december in hun winternota aangekondigd. De fracties van VVD, D66, PvdA en CDA zien de kortingen als onvermijdelijk gezien de financiële problemen van de gemeente. De enige korting waar alle fracties moeite mee hebben en die zij (gedeeltelijk) ongedaan willen maken is die op de amateurkunst. Engering wil de subsidie daarop in 1996 met 79.000 en in 1997 met 75.000 gulden verminderen. De betrokken verenigingen moeten dat goedmaken met een hogere contributie.