'Geen werk door langere winkeltijd'

DEN HAAG, 2 febr. Langere openstelling van winkels betekent nauwelijks vergroting van de omzet en de werkgelegenheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) heeft verricht naar de voor- en nadelen van verruiming van de winkelsluitingswet. Het onderzoek was in opdracht van MKB-Nederland.

Minister Wijers (economische zaken) wil de wet zodanig veranderen dat ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer winkels open zijn. Zijn enige restrictie is dat de winkels 's nachts tussen twaalf en zes en op zondag in principe gesloten zijn. Maar gemeenten mogen van hem ook op deze tijden toestemming verlenen voor openstelling. MKB Nederland heeft forse kritiek op het plan van Wijers.Het onderzoek van het EIM is gebaseerd op ervaringen in andere Europese landen, met name in Zweden en Engeland. Bij deregulering van de winkelopeningstijden groeit volgens het onderzoek de omzet bij grotere vestigingen, met name in de voedingssector, maar dat gaat in veel gevallen ten koste van de omzet van kleinere winkels.

Grotere levensmiddelenwinkels kunnen op termijn optimaal inspelen op de spreiding van de drukte, wat de efficientie verhoogt, maar de werkgelegenheid doet dalen. Bij de detailhandel in andere sectoren zal de werkgelegenheid licht kunnen stijgen, aldus het onderzoek.

In het algemeen beoordelen de grootwinkelbedrijven verlenging van de openingstijden gunstig, maar het midden- en kleinbedrijf in de sector detailhandel is bang dat beschermende wet- en regelgeving verloren gaat. Minister Wijers gaat er in zijn voorstel van uit dat flexibilisering de omzet vergroot omdat beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de klant. Door de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en tweeverdieners is er volgens hem behoefte aan langere openingstijden.

Volgens MKB-Nederland baseert Wijers zich te veel op veronderstellingen. “Dat getuigt van een enorme naiviteit als het gaat om zo'n belangrijke ordeningskwestie”, aldus vice-voorzitter Ten Hoopen gisteren bij de presentatie van het EIM-onderzoek. Volgens hem komt uit het onderzoek onvoldoende naar voren dat uitbreiding verruiming van de winkelsluitingswet gewenst is.

Het MKB zegt de ogen niet te willen sluiten voor “culturele en maatschappelijke verschuivingen“. Daarom is “enige flexibilisering bespreekbaar“, maar niet op zondag, omdat voor die dag al voldoende uitzonderingen gemaakt worden, en zeker niet vrij te bepalen door ondernemers en gemeenten.

Het MKB vindt dat ordening op nationaal niveau moet plaatshebben om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Het kabinet wil op dit gebied juist meer vrijheid geven aan lagere overheden. Wat betreft de beperkingen voor de zondag, heeft het MKB de steun van premier Kok, die zich ook daartegen heeft gekant.Op dit moment worden de economische effecten van het wetsvoorstel van Wijers doorgerekend door het Centraal Plan Bureau. De Sociaal Economische Raad is gevraagd voor 1 maart advies uit te brengen over de plannen van Wijers.