Drugslegalisatie

Als reactie op het artikel 'Ieder zijn legale shot' (W&O 12 jan.) zouden wij krachtig willen pleiten voor 'Ieder zijn legale bescherming'. Wij herinneren aan opiumverstrekking in het vroegere Nederlands Indië, waarbij duistere opiumkitten tot grote bezorgdheid en verzet aanleiding gaven. Wij herinneren aan de zich wijd verspreidende, tragische verslaving in de vorige eeuw in China, als gevolg van de invoer van opium door Westerse mogendheden - de aanleiding tot het onder internationaal toezicht stellen van stoffen die zowel schadelijk als verslavend zijn.

De internationale gemeenschap gaf en geeft de burgers bescherming tegen deze verslavende én schadelijke stoffen. Internationale verdragen beperken het gebruik tot dat voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. Daarop stoelt de nationale wetgeving zoals de Opiumwet. Deze legale bescherming willen wij toch niet onthouden aan onze jongeren, willen wij toch niet wegwerpen, zodat de verleiding van drugs voor hun deur ligt? (Het zijn geen ijsjes!) Het gebruik lijkt 'recreatief' te zijn, maar onherroepelijk volgt de inzinking. Jongeren, na ecstasy-gebruik op een houseparty, kunnen er van mee praten hoe depressief zij zich voelen: verlangen tot weer gebruiken dringt zich op. Verslaafden (met hen hun ouders) ervaren de ellende van in de fuik gevangen te worden: wat als 'genot' lokte, maakte hen tot slaaf. Daarom de legale bescherming van de Opiumwet handhaven, ook t.a.v. hasjiesj en ecstasy. Hasjiesj is niet 'soft' zoals in Nederland wel wordt gedacht (o.a. schadelijk voor 'kort geheugen', kankerverwekkend, weerstand tegen infectieziekten verminderend, gevaar voor verkeer), zeker niet de Nederwiet (skunk) met een sterk percentage roesverwekkende stof. Ecstasy is een amfetamine-achtige stof, (dat blijft het ook na testen!) die roofbouw op het lichaam pleegt en onvoorspelbare gevolgen heeft, de slachtoffers zijn gevallen!

Ieder zijn legale bescherming! Voor jongeren: de kansen behouden om hun gaven in vrijheid volgens hun bestemming te kunnen en mogen ontwikkelen!