Weekstaat laat overzichtelijke geldmarkt zien

AMSTERDAM, 1 FEBR. De weekstaat van De Nederlandsche Bank van de afgelopen week toont een buitengewoon overzichtelijk beeld van de geldmarkt. De bankbiljettencirculatie kromp met 12 miljoen gulden in, hetgeen op een omvang van ruim 37 miljard gulden verwaarloosbaar klein genoemd kan worden. De kasreserverekening veranderde in het geheel niet en ook de bankcertificaten, een met de kasreserverekening vergelijkbaar instrument ter verkrapping van de markt, bleef op een ongewijzigd niveau. Het tegoed in de schatkist, dat vorige week een dieptepunt bereikte van 228 miljoen gulden gaf een mutatie te zien van 2634 miljoen gulden. Belastingafdrachten, die aan het einde van de maand een normaal verschijnsel zijn, waren oorzaak van die verbetering. Omdat ook de speciale beleningen gedurende de verslagperiode vast lagen, en de diverse posten aan actief- en passiefzijde van de balans elkaar in evenwicht hielden, heeft de vergroting van het schatkistsaldo geleid tot een toename van het geldmarkttekort met vrijwel hetzelfde bedrag. De voorschotten in rekening courant bereikten op de verslagdatum een omvang van 6,2 miljard gulden. Dit ligt 46 procent boven het toelaatbaar beroep. Maar tot problemen heeft dit niet geleid, want in de loop van de week bleven de voorschotten flink achter bij wat was toegestaan. Inmiddels zijn er van de contingentsperiode 11 dagen verstreken (dit is 12,2 procent van de tijd), terwijl 10,5 procent van het over de contingentsperiode gemeten toelaatbare beroep is verbruikt. Relatief blijft het verbruik dus nog achter (met 1,7 procentpunt), hetgeen wil zeggen dat er een besparing is, die armslag geeft voor krappere tijden. Bij dit beeld toonden de geldmarkttarieven weinig teken van leven. De daggeldrente liep met maar 7 basispunten op tot 4,88 procent, een stijging waaraan weinig betekenis kan worden toegekend. De langere termijnen lieten daarentegen over de gehele linie een daling zien - of, zo men wil, een vriendelijke teneur - die varieerde van 5 basispunten voor 1-maands geld tot 8 voor het 12-maands tarief.

Er bleek derhalve weinig opwinding aan de geldmarkt te beleven. Volgende week zal dit anders zijn. Zo is met ingang van gisteren de kasreserve vastgesteld op 10,9 miljard gulden voor een periode van 15 dagen. Dit is maar liefst 8,3 miljard gulden minder dan de vorige kasreserve. Tegelijkertijd werd voor slechts 3 dagen een nieuwe speciale belening toegewezen van 2559 miljoen gulden, die een lening van 2237 miljoen gulden vervangt. Het is duidelijk dat hieruit de verwachting spreekt dat de komende week forse belastingafdrachten aan de schatkist zullen plaatsvinden. Door de korte looptijd van de speciale belening houdt DNB evenwel de mogelijkheid open om het geldmarkttekort verder op maat te snijden, waardoor ongewenste fluctuaties in de geldmarkttarieven kunnen worden voorkomen.

Bron: Economisch Bureau ING Groep