Het hele land toont zich solidair met gedupeerden

ROTTERDAM, 1 FEBR. Het ministerie van defensie heeft inmiddels meer dan duizend militairen ingezet, ruim honderd boten van reddingsbrigades zijn beschikbaar om evacués te vervoeren, de rooms-katholieke bisschoppen hebben een oproep tot bidden gedaan en Vader Abraham wil gratis en voor niks “een feestje bouwen” in een van de opvangcentra. De hulpverlening voor gedupeerden van de watersnood is in volle gang.

Op de lijst van Defensie van ingezet materieel staan onder meer: 90 viertonners, 12 tientonners, 4 ziekenauto's, 2 shovels, 14 rubberboten en 3 vlotten. De marine heeft 6 landingsvaartuigen en 30 rubberboten met motor ingeschakeld en van de Luchtmacht vliegen 16 helikopters rond en voeren twee F-16's fotoverkenningsvluchten uit. Motorrijders van de marechaussee surveilleren bij dijken en 25 marechaussees zijn ingezet ter voorkoming van plundering en vernieling in de verlaten gebieden. Uit het hele land hebben gemeenten brandweer- en ME-pelotons afgevaardigd naar de noodgebieden. Op de lijst van materiële bijstand in het Logistiek Centrum Zoetermeer staan onder meer: 160.000 zandzakken en 500 slaapzakken. Van de kosten van de hulpverlening neemt het ministerie van defensie 600.000 gulden voor zijn rekening, de overige kosten worden door Binnenlandse Zaken gedragen.

Zo'n driehonderd vrijwilligers van het Rode Kruis helpen in de opvangcentra en houden zich op dit moment vooral bezig met het vervoeren van zieken en bejaarden. Ook de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen heeft sinds vorige week 108 reddingsboten ingezet. Zo'n 460 vrijwilligers van de bond zijn in de noodgebieden actief.

Ziekenhuizen in niet bedreigde gebieden hebben bedden beschikbaar gesteld om bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen op te vangen. De meeste ziekenhuizen zijn normaal bezet, maar in staat extra bedden te plaatsen. Het St. Annaziekenhuis in Oss heeft 65 extra bedden geplaatst op piketkamers van artsen en in een voormalige zusterflat. In het Tilburgse Mariaziekenhuis zijn bestaande verpleegafdelingen met 25 bedden uitgebreid. Ziekenhuizen in de probleemgebieden nemen zelf zo min mogelijk nieuwe patiënten op en verwijzen ze naar “droge” klinieken.

In het calamiteitenhospitaal van het Academisch Ziekenhuis Utrecht zijn 162 patiënten van het ziekenhuis Het Rivierenland in Tiel opgenomen. In het noodziekenhuis is ruimte voor 300 bedden. Een deel van het verpleegkundig personeel kwam niet met de patiënten mee omdat zij hun eigen huis moesten ontruimen.

Het crisiscentrum Roermond riep gistermiddag via de lokale omroep vrijwilligers op. Voor zo'n 50 à 100 'zandzakkensjouwers' werden bij voorkeur groepen gevraagd zoals een voetbalteam, de fanfare of de schutterij omdat daar volgens de woordvoerder “al structuur in zit”. Burgemeester Patijn heeft de provincie Gelderland aangeboden in zijn gemeente evacués onder te brengen. De Friese gemeente Nijefurd (Workum) heeft gisteren besloten een bedrag van 10.323 gulden over te maken op het landelijk gironummer: een gulden per inwoner.

Onder het motto 'Harlingen helpt nat Nederland' is ook de Harlingse middenstand een actie voor de gedupeerden begonnen. Volgens voorzitter W. Gerstel van de Harlingse winkeliersvereniging weten zij wat het is om bedreigd te worden door het water. Voor het Deltaplan werd de stad verscheidene malen door stormvloeden en overstromingen getroffen.

Ook aan ontredderde huisdieren is gedacht. De stichting Amivedi, een organisatie die gratis zoekgeraakte huisdieren registreert en opspoort, heeft drie speciale telefoonnummers opengesteld. Daar kunnen mensen in het rampgebied die hun huisdier kwijt zijn zich melden, evenals degenen die een huisdier hebben gevonden. Volgens een woordvoerder is het op de lijnen “nog niet verschrikkelijk druk”. “Dat moet nog een beetje komen. Straks als de mensen een beetje tot rust zijn gekomen en een plekje hebben gevonden, dan pas realiseren zij zich: hoe zou het eigenlijk met mijn hond gaan.”

Het dierenasiel in Harderwijk heeft zich opgeworpen als centraal meldpunt voor huisdieren waar men geen raad mee weet. Inmiddels hebben zich daar 26 asiels opgegeven als opvangcentrum.

Pierre Kartner - de man achter vader Abraham - wacht intussen in zijn huis in Breda op een telefoontje van een van de coördinatoren van de crisiscentra. Als ze het hem vragen wil hij “best op een geïmproviseerde Bühne een feestje bouwen”. Eerder deze week verzocht de redactie van het RTL-programma Koffietijd hem zijn lied 'Van Breda tot aan Maastricht' in de uitzending te vervangen voor een lied dat minder aan de watersnood zou doen denken. “Zelf voelde ik dat niet zo”, aldus Kartner. Volgens de zanger hebben de gedupeerden van de watersnood juist nu behoefte aan amusement. “Het lied heeft een heel plezierige tekst, zo van: van Breda tot aan Maastricht herken ik alle kroegen met mijn ogen dicht. Maar als je wil kun je elk liedje projecteren op iets ellendigs.”