Gironummer 9575 geopend voor hulp aan particulieren

DEN HAAG, 1 FEBR. Het Nationale Rampenfonds zamelt op het gironummer 9575 geld in voor particulieren die schade ondervinden van de wateroverlast. Dat heeft de voorzitter van het rampenfonds, H.E. Koning, gisteren bekendgemaakt.

Het fonds stelt zich garant voor 5 miljoen gulden. Alleen particulieren komen voor vergoeding in aanmerking; het geld is bestemd voor niet verzekerde schade. De meeste particulieren zijn niet verzekerd voor deze vorm van waterschade.

Na de wateroverlast van december 1993/januari 1994 keerde het fonds 65 miljoen gulden uit aan 5.700 mensen; 30 miljoen gulden was afkomstig van particulieren en 35 miljoen van de overheid. Het fonds kon toen aan alle aanvragen voldoen, waarbij een eigen risico van 2.000 gulden die in eerste instantie bij elk schadegeval werd gehanteerd, werd geschrapt. Ongeveer duizend mensen hadden tot dan toe niets ontvangen omdat hun schade lager was dan het eigen risico.

Koning zei dat het Rampenfonds ook nu een eigen risico introduceert. “De hoogte van het eigen risico wordt afhankelijk van de goede gave van de Nederlanders”, zei Koning in een toelichting. Ook kerkelijke instanties zullen giften en de opbrengst van collectes overmaken aan het rampenfonds om versnippering van de hulpverlening te voorkomen.

De schade zal op dezelfde manier worden afgehandeld als in 1993. Dat betekent dat er provinciale stichtingen worden opgericht. Deze stichtingen behandelen de declaraties en keren vervolgens het geld uit.

Het Nationale Rampenfonds is een stichting die steun verleent “wanneer de bevolking van enig deel van Nederland wordt getroffen door een ramp, die zodanig van aard en omvang is, dat hij als nationale ramp wordt aangemerkt”. Het fonds is opgericht in 1935 als opvolger van het Nationaal Steuncomité Stormramp. De aanleiding voor het stichten van dit fonds was de wervelstorm die in 1925 Borculo trof.