Stakingen dreigen in metaal na vastlopen van Cao-overleg

ROTTERDAM, 31 JAN. In de metaalnijverheid dreigen acties als gevolg van de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Ook in de bouw verlopen de CAO-gesprekken uiterst moeizaam. Na zeven onderhandelingsronden zijn de partijen er nog niet in geslaagd om tot overeenstemming te komen. Evenals in de kleinmetaal lijkt de VUT-regeling in de bouw het grootste breekpunt.

De onderhandelingen in de kleinmetaal (300.000 werknemers) zijn vorige week door de vakbonden afgebroken. Gisteren heeft de Industriebond FNV de werkgevers laten weten dat er acties zullen komen als de eisen van de vakbond niet voor aanstaande maandag worden ingewilligd. De Industriebond FNV wil dat de lonen de komende twee jaar jaar met vijf procent (tweemaal de prijscompensatie) stijgen, dat de huidige VUT-regeling in stand blijft en dat de werkgevers afzien van hun voorstel om bij de derde ziekmelding wachtdagen in te voeren.

De werkgevers, verenigd in de FWM, bieden voor een tweejarige CAO in totaal 2,5 procent loonsverhoging. Op basis van de in 1993 afgesloten CAO hebben de werknemers 4,75 procent meer loon gekregen; volgens de werkgevers lopen de effecten van die loonsverhoging nog tot dit jaar door. De werkgevers willen de VUT-regeling verminderen: wie met 59 jaar wil uittreden, krijgt in de FWM- voorstellen een uitkering van 85 procent (nu 87,5 procent). De uittredingdatum moet bovendien dit jaar één maand en volgend jaar drie maanden worden opgeschoven.

Ook in de bouwsector speelt de VUT een belangrijke rol in de onderhandelingen. Bonden en werkgevers zijn het er wel over eens dat de huidige regeling, waarbij werknemers met 57 jaar mogen uittreden (met 80 procent) onbetaalbaar dreigt te worden, maar ze verschillen sterk van mening over de manier waarop de nieuwe regeling moet worden ingericht. De werkgeversorganisatie AVBB wil VUT-gerechtigden een budget meegeven van driemaal hun jaarsalaris. Zij kunnen ervoor kiezen om op 59-jarige leeftijd in deeltijd-vut te gaan. Volledige uittreding is in het werkgeversvoorstel mogelijk op 61-jarige leeftijd. De maximale uitkering zou dan uitkomen op 75 procent. De vakbonden willen de mogelijkheid van deeltijd-VUT al vanaf 57 jaar en voltijd-VUT vanaf 60 jaar. Daarbij zou de uitkering liggen op 75 procent.

De werkgevers houden vast aan hun eis dat de structurele loonkostenstijging in de tweejarige CAO niet hoger mag zijn dan 5,5 procent. Volgens AVBB-onderhandelaar J. Vahstal moeten de vakbonden zelf maar uitmaken of ze dat geld gebruiken voor een loonsverhoging, voor een reparatie van de VUT of voor bijvoorbeeld werkgelegenheidsafspraken. De vakbonden eisen minstens prijscompensatie plus een tegemoetkoming in de financiering van de VUT. Volgende week donderdag gaan de CAO-onderhandelingen in de bouw verder.