Parijs wil met tienjarenplan overstromingen aanpakken

PARIJS, 31 JAN. De Franse regering heeft gisteren de grote lijnen van een tienjarenplan tegen overstromingen bekendgemaakt. Het uitroepen van de door de wateroverlast ontstane situatie tot natuurramp betekent dat alle schade zo nodig uit noodfondsen kan worden gedekt.

De helft van Frankrijk heeft intussen te maken met lichte tot zware overstromingen. Het noordoosten van Frankrijk, het stroomgebied van de Maas, is er het ernstigst aan toe. De voorlopige balans: vijftien doden en vijf vermisten, veertien gewonden. In West-Frankrijk zijn 40.000 huishoudens door de watersnood getroffen, voor een kwart miljoen mensen is er geen drinkwater meer, 800 wegen zijn gesloten of beschadigd. Duizenden werknemers zitten zonder werk omdat hun bedrijven zijn ondergelopen.

Gezien de omvang en het herhaald optreden van overstromingen op deze grote schaal geeft de Franse regering prioriteit aan een groot programma om het achterstallig onderhoud van de 270.000 kilometer waterwegen in het land in te halen. Een plan van 11 miljard franc (3,6 miljard gulden), waarvan veertig procent direct ten laste komt van de centrale overheid, moet in tien jaar de kans op herhaling van de huidige noodtoestand verkleinen.

Op grote schaal wordt het onderhoud van rivieroevers ter hand genomen. Door het veel voorkomend privé-eigendom van de oevers zijn particulieren aansprakelijk voor het bijhouden van de kades en vesterkingen. Op dat terrein bestaan aanzienlijke achterstanden. Verder wil de regering nieuwe overlaatgebieden creëren. Daar kan na uitzonderlijk veel neerslag zoals die zich de laatste weken voordeed, extra water tijdelijk een uitweg vinden voordat het wegvloeit naar zee. Grondeigenaren zullen kunnen rekenen op een vergoeding voor het tijdelijk 'parkeren' van het water op hun terrein. Frankrijk heeft al aanzienlijke overlaatgebieden, maar volgens de regering zijn er meer nodig.

Verder worden strengere bouwverordeningen noodzakelijk geacht. In overstromingsgevoelige gebieden wordt zelfs 'onteigening in het belang van de veiligheid' overwogen, eerder in berggebieden dan in laagland. In het vlakke land wordt in het departement Haute-Loire afbraak voorzien van een heel industrieterrein dat is aangelegd in een uiterwaard.

De Franse regering wil verder optreden tegen het op grote schaal kappen van heggen en bomenrijen op het platteland. Daardoor is een belangrijke opnamecapaciteit van water verloren gegaan. Al dat water wordt nu sneller afgevoerd waardoor stroomafwaarts te snel te veel water een uitweg zoekt. In totaal zouden 300.000 kilometer hagen al zijn verdwenen. Voortaan geldt een kapvergunning voor hagen en bosschages. In sommige regio's wordt subsidie voor herplanting beschikbaar gesteld.