Fraude met EG-subsidies voor schoolmelk in België

BRUSSEL, 31 JAN. De autoriteiten in België gaan nauwgezet toezien op door de Europese Unie gesubsidieerde verstrekking van melk aan schoolkinderen in het land. De afgelopen jaren blijkt er op grote schaal te zijn gefraudeerd, waarbij voor schoolkinderen bestemde melk werd doorverkocht aan leerkrachten, ouders en particulieren.

Een woordvoerder van het Belgische ministerie van landbouw heeft dat gisteren bevestigd. De zaak kwam aan het rollen toen uit cijfers bleek dat vooral op een tiental scholen in Brussel de afgelopen jaren plotseling veel meer melk werd gedronken dan in het verleden. Douane-inspecteurs kwamen er vorig jaar achter dat die stijgende consumptie minder te maken had met een gezondere levenswijze van de schoolkinderen dan met het opzetten van 'handeltjes' met de goedkope melk.

Scholen kunnen melk bestellen voor 7 frank per pakje. In werkelijkheid kost zo'n pakje 11 frank, het verschil wordt bijgelegd door de Europese Unie om van de melkoverschotten af te komen. Bij de tot dusver 17 achterhaalde fraudegevallen zou in totaal ten onrechte voor zo'n 10 miljoen Belgische frank (ongeveer 550.000 gulden) aan Europese subsidies zijn geïncasseerd. De scholen moeten dat geld terugbetalen. Het ministerie van landbouw vermoedt gewettigd is dat ook buiten Brussel scholen misbruik hebben gemaakt van de schoolmelkregeling.