Mens en bedrijf

Jhr.drs. D. Laman Trip is per 1 maart benoemd tot directievoorzitter van RVS Verzekeringen.