Leerlingen bedreigen leraar met de dood

ROTTERDAM, 28 JAN. Acht middelbare scholieren van het Olympuscollege in Rotterdam-Zuid hebben hun leraar in een brief met de dood bedreigd. Hoewel het politieonderzoek nog niet is afgerond hebben alle daders - in de leeftijd van 15 tot 18 jaar - tegenover de politie hun aandeel in de zaak bekend. De schoolleiding heeft de briefschrijver van school verwijderd. Op maatregelen tegen de overige betrokken leerlingen beraadt de schooldirectie zich nog.

In november werd de auto van de leraar met een scherp voorwerp bekrast. Hij deed aangifte bij de politie. Een dag later vond de docent op het bureau in zijn klaslokaal een aan hem persoonlijk gerichte dreigbrief met onder meer de zin 'We zorgen dat je van de aardbodem verdwijnt'. Bovendien werd uit de tekst duidelijk dat de schrijver ook betrokken was geweest bij de vernieling van zijn auto een dag eerder. De docent stapte naar de schooldirecteur en samen kaartten ze de zaak aan bij een bevriende politieagent, die regelmatig de school bezoekt om leerlingen en docenten voor te lichten. Die adviseerde hun aangifte te doen.

Na twee maanden onderzoek werd de schrijver vorige week aangehouden. Hij bekende de brief samen met de anderen te hebben geschreven. De docent heeft zich onmiddellijk na het incident ziek gemeld. “Deze leraar was streng en de meeste leerlingen hebben nu eenmaal liever geen dan wel les”, verklaart directeur P. Bouman de motieven van zijn leerlingen. De betrokken leerlingen zitten in verschillende klassen. Hij was gedwongen de zaak aan te geven, zegt hij. “We moesten een daad stellen. De leraren voelden zich onveilig en als je dit over je kant laat gaan, is de volgende brief al geschreven.” De schoolleider heeft de aanstichter van school gestuurd, voor de anderen overweegt hij een 'strafstudie': “Een week schorsen is geen straf, dat betekent een week vakantie houden. Dus had ik in gedachten de jongens te verplichten van 's morgens half negen tot 's avonds half vijf op school te studeren”.