Conflict in coalitie om belastingen

DEN HAAG, 26 JAN. De PvdA wil de belastingverlichting voor de middeninkomens schrappen als VVD en D66 volharden in hun plan om AOW'ers met een aanvullend pensioen en een jongere partner te ontzien.

Dit zegt R. van der Ploeg, financieel specialist voor de PvdA in de Tweede Kamer. De belastingverlichting is in het regeerakkoord aangekondigd.

Volgens Van der Ploeg is de verzachting van de AOW-maatregel door VVD en D66, waarover inmiddels overeenstemming bestaat met staatssecretaris R. Linschoten (sociale zaken), bedoeld om “de rijken te ontzien”.

De PvdA wil dit compenseren door de middeninkomens op een andere wijze te treffen: het niet laten doorgaan van de verlenging van de tweede schijf van de loon- en inkomstenbelasting. “Als VVD en D66 de lage inkomens pakken, dan herinneren wij hen aan een geclausuleerde afspraak in het regeerakkoord op basis waarvan wij de hogere inkomens kunnen treffen”, zegt Van der Ploeg desgevraagd.

Hij verwijst naar een passage in het regeerakkoord waarbij 300 miljoen gulden lastenverlichting voor de middeninkomens “in nauwe samenhang” moet worden bekeken met drie andere maatregelen. Deze hebben volgens het regeerakkoord betrekking op het inkomensafhankelijke karakter van achtereenvolgens het stelsel van studiefinanciering, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de partnertoeslag in de AOW.

Deze passage in het regeerakkoord is een compromis. Bij de onderhandelingen over het regeerakkoord maakte PvdA-onderhandelaar Wallage zich vorig jaar sterk voor meer inkomensafhankelijke regelingen om zo het verschil tussen hoge en lage inkomens te verkleinen. VVD en D66 wilden vooral de mensen met een bruto jaarinkomen van ongeveer 60.000 gulden (de middeninkomens) bevoordelen.

Het CDA is net als VVD en D66 voorstander van het verzachten van de bezuiniging op de AOW-toeslag van de oorspronkelijk geplande 450 tot ongeveer 130 miljoen gulden. “De middengroepen worden door dit kabinet al flink getroffen”, zegt financieel woordvoerder van de CDA-fractie G. Terpstra. Terpstra noemt de bezuinigingen op de kinderbijslag, die zijn gecorrigeerd door een toeslag op de huursubsidie te geven voor mensen met kinderen, de bezuiniging op de studiefinanciering en de AOW-toeslag.

Pag.3: Alternatieven in bespreking

Om de oorspronkelijke taakstelling om 450 miljoen gulden te bezuinigen alsnog te realiseren, wordt een aantal alternatieven besproken, waaronder aanwending van een te verwachten meevaller bij de WAO. PvdA en CDA zijn tegenstander van een overheveling van WAO-geld naar de AOW.

Ook op een ander vlak dreigt een botsing tussen de coalitiepartners over de WAO. In een vraaggesprek met Het Parool, gisteren, toonde PvdA-fractieleider J. Wallage zich bezorgd over de sociale effecten van de privatisering van de WAO en de Ziektewet.

In het regeerakkoord staat dat de sociale partners vanaf 1 januari volgend jaar zelf de WAO-premies mogen vaststellen. De hoogte van de premie hangt dan af van het aantal arbeidsongeschikten per bedrijfstak.