Zalm voelt voor verkoop IMF-goud

DEN HAAG, 25 JAN. Minister Zalm (financiën) staat welwillend tegenover het voorstel van zijn Britse collega Clarke om een deel van het goud van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te verkopen. De opbrengst van het goud zou moeten worden benut om de problemen van de armste schuldenlanden te verminderen.

“Zalm is bereid het voorstel serieus te overwegen”, zei P. Stek, directeur buitenlandse betrekkingen van het ministerie, gisteren bij een debat van de ontwikkelingshulporganisatie Novib over de zogeheten 'multilaterale' schuldenlast. Multilaterale schulden is de benaming voor de vorderingen die internationale instellingen als het IMF en de Wereldbank hebben op arme landen - overwegend in Afrika.

Het voorstel van Clarke kwam vorig jaar oktober op tafel bij de vergadering van het IMF in Madrid. In dat plan moet de verkoopopbrengst van naar schatting 1 miljard gulden in valuta worden belegd. De rente-inkomsten kunnen dan worden benut om de problemen bij het aflossen van de multilaterale schulden te verlichten. Bij de komende IMF-vergadering in april wordt het plan van Clarke waarschijnlijk opnieuw besproken.

Financiën vindt het idee het overwegen waard omdat de monetaire rol van het goud al lang is uitgespeeld en het edelmetaal niet meer is dan een grondstof. Volgens Stek moeten de risico's van valuta-beleggingen wel worden afgewogen tegen de rendementloze maar veilige beleggingen in goud. Op dit moment wordt een deel van de multilaterale leningen omgezet in 'zachte leningen' van de International Development Organisation (IDA), een onderdeel van de Wereldbank. “Naar mijn menig zou deze IDA-voorziening nog wel iets kunnen worden uitgebreid”, zei Stek gisteren.

Het ministerie voelt er net als Clarke niet voor om een deel van de schulden kwijt te schelden, zoals in het verleden is gebeurd door commerciële banken en regeringen. Kwijtschelding verzwakt volgens Financiën de positie van instellingen op de financiële markten. De Novib maakt zich sterk voor gedeeltelijke kwijtschelding, omdat de aflossingen bij multilaterale schulden steeds groter worden en de armste landen remmen in hun economische ontwikkeling. De consultant Percy Mistry, voormalig directeur bij de Wereldbank, zei gisteren dat de multilaterale schuldenlast voor steeds meer landen een probleem wordt: “Het gaat niet alleen om enkele landen in Afrika zoals de Wereldbank zegt, maar straks ook om Pakistan en Bangladesh.”