Verdeeldheid over gevolg scheiding Israel-Palestijnen

TEL AVIV, 25 JAN. Premier Yitzhak Rabin heeft gisteren besloten een speciale commissie in het leven te roepen die zijn idee om Israeliërs en Palestijnen van elkaar te scheiden binnen twee weken moet uitwerken. In zijn televisietoespraak tot het Israelische volk na de Palestijnse zelfmoordaanslag door twee leden van de moslim-fundamentalistische groep Islamitische Jihad bij Beit Lid stond het thema van 'scheiding' centraal. Bij de aanslag werden 19 Israeliërs gedood, van wie 18 soldaten.

Over de technische aspecten en politieke implicaties van de door Rabin voorgestelde scheiding lopen zowel in Israel als onder de Palestijnen de meningen uiteen. De Israelische pers citeert vandaag hooggeplaatste legerkringen die het idee om een veiligheidsmuur tussen Israel en de Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever op te trekken om technische en financiële redenen onuitvoerbaar vinden. De minister van politie, Moshe Shahal, zei gisteren dat het mogelijk is binnen acht maanden een elektronisch bewaakte veiligheidsgrens van 380 kilometer op de Westelijke Jordaanoever op te zetten. Volgens zijn veiligheidsconceptie zullen slechts op voor Israel gevoelige plaatsen elektronisch beveiligde hekken worden opgericht. Tussen de openingen in het hek moeten versterkte politie- en legereenheden patrouilleren en honden worden ingezet.

Rabin weigerde zich gisteren uit te laten over de technische uitvoering van het door hem in de politieke arena gelanceerde idee van totale scheiding van Israeliërs en Palestijnen. Ook ontweek hij antwoorden op vragen langs welk traject het veiligheidshek op de Westelijke Jordaanoever zou moeten lopen. Volgens Rabin is de uitvoering van dit idee, waarop hij reeds lange tijd broedt, niet in strijd met het autonomie-akkoord omdat de loop van het veiligheidshek niet per se hoeft samen te vallen met de definitieve vredesgrenzen tussen Israel en de Palestijnen. Het centrum voor strategische studies van de universiteit van Tel Aviv publiceerde onlangs een studie over de relatie tussen nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de loop van definitieve grenzen op de Westelijke Jordaanoever. Volgens dit instituut zou Israel met de inlijving van 11 procent van de Westelijke Jordaanoever 70 procent van de 130.000 kolonisten onder Israelische soevereiniteit kunnen brengen.

Indien het veiligheidshekwerk rondom de volgens deze studie voor annexatie in aanmerking komende gebieden op de Westelijke Jordaanoever wordt opgetrokken, is dat een sterke aanwijzing dat de regering-Rabin haar territoriale conceptie aan de Palestijnse leider Yasser Arafat wil opleggen. Vanuit de rangen van kolonisten wordt het plan van Rabin onder andere scherp gekritiseerd omdat daardoor 89 procent van de Westelijke Jordaanoever in Palestijnse handen overgaat. Volgens woordvoerders van de kolonisten betekent het plan Rabin niets anders dan dat er ten oosten van het veiligheidshek een Palestijnse staat zal verrijzen die 30 procent van de kolonisten zal opslokken.

Onderminister van buitenlandse zaken Jossi Beilin reageerde gisteren enthousiast op het plan-Rabin. “Het is niet het beste maar wel het enige realistische idee”, zei hij tegen Ha'arets. “Een goed hek maakt goede buren”, zei hij. Een invloedrijke Palestijnse sjeik, Hamed Bitawi, verwelkomde gisteren Rabins oproep tot scheiding. “De scheiding moet totaal zijn. Let niet op onze economie. Wat kan het jullie (Israel) schelen als wij van honger omkomen. Als jullie maar weggaan, zodat we jullie niet meer zien en jullie ons niet meer tegenkomen”, zei hij. Intussen houdt de Israelische arrestatiegolf van leden van de Islamitische Jihad en Hamas op de Westelijke Jordaanoever aan. Ook de Palestijnse politie in het Palestijnse zelfbestuurgebied in Gaza is tot uitgebreide arrestaties overgegaan. Gisteren zei Arafat dat hij niet zal dulden dat in Gaza aanslagen tegen Israel worden voorbereid die uitvoering van het autonomie-akkoord in de waagschaal stellen en die de vrijlating van 1.700 Palestijnen gevangenen, waarover overeenstemming was bereikt, op de lange baan heeft geschoven. Imams van door fundamentalistische groepen gecontroleerde moskeeën roepen de Palestijnen echter op hun leven tegen Israel te offeren.