Ambulances werken onvoldoende samen

RIJSWIJK, 25 JAN. De organisatie van spoedeisende hulp is nog te veel gebaseerd op routine en informele afspraken. Meer structuur en regionale samenwerking kunnen de kwaliteit van de ambulancehulpverlening flink verbeteren. De hulpverleners werken weinig met anderen samen en ze stemmen de hulp niet onderling af. Ziekenhuizen geven niet duidelijk aan welke categorie patiënten zij wel en welke zij niet kunnen opnemen. Tot deze conclusie komt de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een onderzoek. De inspectie betrok elf Centrale Posten Ambulancehulpverlening (CPA's), 17 ambulancediensten, 22 ziekenhuizen en 19 huisartsen bij het onderzoek.