Israel: actie tegen Hamas

TEL AVIV, 24 JAN. Israel is vanmorgen vroeg een campagne begonnen om de religieuze en economische infrastructuur van islamitisch-fundamentalistische organisaties op de bezette Westelijke Jordaanoever te vernietigen. De zware Israelische uitval volgt op de Palestijnse zelfmoordaanslag van zondag bij Beit-Lid, in het hart van Israel, waarbij 18 soldaten en een burger om het leven kwamen.

In Hebron, Jenin en El-Bireh zijn kantoren van de hoogste religieuze instantie van Hamas en de Islamitische Jihad gesloten. Deze twee organisaties hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag van zondag opgeëist en de leiders hebben meer van dergelijke aanslagen aangekondigd.

Volgens Palestijnse kringen zijn vanmorgen al zestig leiders en leden van Hamas en van de Islamitische Jihad gearresteerd, de meesten in Hebron. De grootscheepse actie van het Israelische bezettingsleger tegen Hamas is in volle gang en zal waarschijnlijk enkele dagen duren en ook tot de sluiting van moskeeën leiden.

De Islamitische Jihad is een kleine, zelfs voor de Israelische veiligheidsdienst ondoorgrondelijke organisatie, terwijl Hamas aanzienlijk meer aanhangers heeft. Hamas treedt door haar sociale werk onder de Palestijnse bevolking ook meer naar buiten en is daardoor kwetsbaarder voor Israelische strafmaatregelen.

Tijdens een televisie-rede tot het Israelische volk beloofde premier Yitzhak Rabin gisteravond een “meedogenloze strijd” tegen de Palestijnse terreur die hand in hand zal gaan met voortzetting van het vredesproces. Er is geen alternatief, zei hij, voor totale scheiding van Israeliërs en Palestijnen. Rabin denkt onder meer aan elektronisch beveiligde hekken die om de Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever worden gebouwd. Volgens het blad Ha'arets van vandaag zullen de nederzettingen langs de 'groene lijn' (de bestandslijn met Jordanië vóór 1967) bij Jeruzalem binnen dit 'veiligheidshek' komen te liggen.

Pag.4: 'We zullen jullie achtervolgen tot over de grens'

De kosten van het opzetten van het hekwerk, dat lijkt op het 'goede hek' dat Israel langs de grens met Libanon heeft opgetrokken, worden op 400 miljoen gulden geschat. De bouw ervan zal zeker een jaar duren. Rabin legde gisteravond uit dat hij voor “scheiding” heeft gekozen die enerzijds een einde maakt aan het heersen over de Palestijnen en anderzijds maximale veiligheid biedt aan 98 procent van de Israelische bevolking.

Aangezien de uitvoering van deze politiek tijd vergt legde hij in zijn rede de nadruk op bestrijding van de fanatieke islamitische terreur. “Wij zullen jullie blijven bevechten. We zullen jullie achtervolgen; geen enkele grens zal ons stoppen. We zullen jullie liquideren en zegevierend uit deze strijd te voorschijn komen”, zei hij. Uit Rabins opmerking dat “geen grens ons zal stoppen” kan worden opgemaakt dat Israelische eenheden of agenten van de veiligheidsdienst ook jacht zullen maken op leiders van Hamas en de Islamitische Jihad in het Palestijnse zelfbestuurgebied in de strook van Gaza en in Jericho.

“Het Israelische leger is in zijn strijd tegen de terreur niet afhankelijk van het Palestijnse bestuur”, zei opperbevelhebber Amnon Shahak-Lipkin vanmorgen in een vraaggesprek met Yedioth Achronoth. Het blad Ma'ariv vatte vanmorgen op de voorpagina de rede van Rabin als volgt samen: “Scheiding is het nieuwe sleutelwoord. Geen vrede en geen verzoening. Geen verbroedering en samenleven maar scheiding. De regering komt tot de overtuiging dat het geen schijn van kans heeft tot vreedzame coëxistentie te komen tussen Israeliërs en Palestijnen”.

Het Palestijnse blad Al Quds veroordeelt vandaag de aanslag bij Beit Lid maar schrijft in een hoofdartikel dat Rabins verklaring van gisteravond niet bemoedigend is voor de vrede. Volgens deze krant zou van Rabin verwacht moeten worden dat hij inziet dat vrede en bezetting niet hand in hand gaan, zeker niet als hij de Palestijnen ook aan collectieve strafmaatregelen onderwerpt. “Rabin herhaalde ook dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad van Israel zal blijven en dat zijn leger langs de Jordaan zal blijven gelegerd. Met andere woorden: hij vraagt totale onderwerping van de Palestijnen en dat is natuurlijk een uitnodiging voor meer geweld. In feite spreekt Rabin met twee talen. De eerste drukt zijn vredeswil uit en de tweede de voortduring van de bezetting.”

Yasser Arafat heeft gisteren Israel beloofd de islamitische fundamentalisten hard te zullen aanpakken. Wegens de scherpe kritiek van vooraanstaande Palestijnse persoonlijkheden op de afgrendeling van de Westelijke Jordaanoever en Gaza en de te verwachten onrust als gevolg van de Israelische militaire operaties tegen Hamas zal Arafat vermoedelijk voor de uitvoering van deze belofte terugdeinzen.

Israelische veiligheidskringen blijven er op hameren dat Arafat voor Israel geen betrouwbare factor is als het gaat om het aangaan van de strijd tegen zijn islamitische oppositie die in Israel dood en verderf zaait. Ook gisteravond zond de Israelische tv beelden uit van dansende Palestijnen bij de rouwtent van een van de Palestijnen die met een zelfmoordactie bij Beit Lid zijn leven gaf voor de idealen van de Islamitische Jihad.