Hoge concentratie dioxine in bloed

DUIVEN, 23 JAN. In het bloed, de moedermelk en de placenta van een vrouw die op enkele honderden meters afstand van de AVIRA-vuilverbrandingsoven in Duiven woont zijn hoge concentraties dioxine aangetroffen. Ook bij enkele schapen van de vrouw zijn sterk verhoogde concentraties dioxine aangetroffen.

Dit blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Vakgroep Milieu en Toxicologische Chemie van de Universiteit van Amsterdam. De dioxine-waarden die werden aangetroffen zijn van een zelfde hoogte als die werden gevonden in het Lickebaert-gebied in 1989 en in de omgeving van de inmiddels gesloten afvalverbrander in Zaandam in 1991. De onderzoekers hebben de vrouw aangeraden te stoppen met de borstvoeding van haar vijf maanden oude baby en achten het uit medisch oogpunt gezien beter dat zij verhuist. De onderzoekers, de vrouw en de Stichting Afval en Milieu denken dat de nabijgelegen AVIRA-afvaloven de bron van vervuiling is.

De vrouw klaagt al jaren over gezondheidsproblemen als haaruitval en het tijdelijk verlies van gevoel in haar hoofd, handen en benen. Ook de schapen die ze houdt zijn slachtoffer van ziekten. Ze bezweken aan abcessen en buikvlies- en gewrichtsontstekingen en verloren hun wol. Tien van zestien schapen stierven in de afgelopen jaren.

Omdat geen van de instanties die zij daarvoor aanschreef een onderzoek wilde doen naar de oorzaken van de ziekten, betaalde de vrouw uiteindelijk zelf het onderzoek. Volgens de onderzoekers is vervolgonderzoek nodig om een goed beeld van de situatie rond Duiven te krijgen.

Sinds 1 januari moeten alle nieuwe vuilverbrandingsovens in Nederland voldoen aan de landelijke norm voor dioxine-emissie van 0,1 nanogram per kubieke meter. De provincie Gelderland staat de AVIRA toe tot 0,4 ng/m3 dioxine uit te stoten, omdat nog verdere reductie van dioxine-uitstoot te kostbaar zou zijn. De wet biedt die mogelijkheid.

De AVIRA wil in Duiven een vierde verbrandingsoven bouwen. Bewoners van het gebied protesteren daartegen. Als de AVIRA daartoe de noodzaak kan aantonen wil de provincie Gelderland echter wel een vergunning verlenen. Maar de nieuwe oven zal dan wel aan de strengste normen (0,1 ng/m3) moeten voldoen, zo liet een woordvoerder van de provincie Gelderland vanmorgen weten.