Herstelpartij: nieuw platvorm voor rechts

Wie bedient de rechtse kiezer? De handen van de VVD zijn gebonden sinds de liberalen in zee gingen met de socialisten. Het CDA houdt vast aan zijn middenkoers en probeert 'rechtsbuiten' Wim Mateman weg te promoveren naar een burgemeesterspost. De makelaar Harry Mens, bekend van zijn mislukte pogingen om op de kieslijst van de VVD te komen, wil eerst tien kilo afvallen voordat hij opnieuw gaat proberen Bloemendaal en Wassenaar voor zich te winnen.

Gelukkig is er vanaf morgen de Herstelpartij, die afrekent met de geest van Jan Salie, het ambtenarencorps en zwartwerkers. Dinsdag presenteert deze partij voor de politieke pers een programma van “daadkracht” en “vernieuwing”. Het motto luidt 'Maakt recht wat krom is'; de 'speerpunten' zijn onder meer een “radicale reorganisatie van het belastingstelsel” dat afrekent met zwartwerkers, fiscale criminaliteit “maar bovenal met de onbetaalbaarheid van het ambtenarencorps waarvan de omvang heeft geleid tot een ambtelijke dictatuur.” Ook geeft het programma aan hoe “een ongekende uitbreiding van onze politie wèl betaalbaar is”.

De jacht op de rechtse kiezer zal worden geleid door Dick Broekmeyer (68). Misschien is met hem de Nederlandse variant op Amerikaanse zakenman/ politicus Ross Perot opgestaan, al zegt Broekmeyer “te oud” te zijn “om nog minister-president te kunnen worden”. Broekmeijer is gepensioneerd directeur van het chemieconcern Akzo-Nobel en ten minste zo creatief als zijn Amerikaanse tegenpool. Zo kondigt hij aan morgen een “verrassend” programma te presenteren. De leider van de Herstelpartij zal, ondermeer, “op sheets” aantonen dat een basisinkomen voor iedereen geld oplevert in plaats van geld kost. Minister Zalm is gewaarschuwd.