GroenLinks: alsnog debat over optreden in Indonesië

AMERSFOORT, 23 JAN. Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks vindt dat er alsnog in de Tweede Kamer een debat over het Nederlandse optreden in voormalig Nederlands-Indië moet worden gehouden. Dat zei hij afgelopen zaterdag in een toespraak tot het congres van zijn partij in Amersfoort.

Vorige week lieten de fractievoorzitters van PvdA, CDA, VVD en D66 weten geen behoefte te hebben aan een dergelijk debat. Kamervoorzitter Deetman had daartoe desgevraagd opgeroepen tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst met de parlementaire pers.

Rosenmöller zal het debat morgen formeel aanvragen. Volgens een woordvoerder bezint de fractie zich nog over de vorm: wellicht komt er deze week een spoeddebat, een andere mogelijkheid is dat de regering gevraagd wordt om een brief, naar aanleiding waarvan het debat kan plaatshebben.

Volgens Rosenmöller is dat debat noodzakelijk met het oog op het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Indonesië in augustus dit jaar. “Wat moet de koningin daar straks in Indonesië zeggen en namens wie”, vroeg Rosenmöller zich af, “Het is toch onbestaanbaar de koningin te laten spreken terwijl de politici blijven zwijgen”.

Rosenmöller drong er verder op aan het bezoek van de koningin in ieder geval ook op de zeventiende augustus te laten plaatsvinden als Indonesië de vijftigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid herdenkt. Nu is het de bedoeling dat Beatrix Indonesië bezoekt na de viering van de onafhankelijkheidsdag.

Het congres koos zaterdag verder de veertigjarige Utrechtse dominee Ab Harrewijn als nieuwe partijvoorzitter. Hij volgt Marjan Lucas op die sinds mei vorig jaar in functie was maar op eigen verzoek niet herkiesbaar was. Zij werd tot vice-voorzitter gekozen. Harrewijn was de afgelopen jaren bedrijfspastor bij de Dienst Industriële Samenleving van de Kerken (DISK). Hij was ook districtsbestuurder van de CPN in Utrecht.

Het congres besloot verder tot indirecte invoering van een zogeheten ledencongres. Daarbij kunnen alle aanwezige leden meebeslissen en niet alleen de door afdelingen aangewezen afgevaardigden. Het partijbestuur hoopt dat GroenLinks door deze organisatorische vernieuwing een meer 'open' karakter krijgt. Instelling van een ledencongres zonder meer betekent echter een belangrijk verlies aan invloed van de partij-afdelingen. Dit voorstel sneuvelde dan ook tijdens de stemming. Het congres kon wel instemmen met een wijzigingsvoorstel dat het “afgevaardigdencongres” in stand laat maar dat de afdelingen vrijlaat in het aantal afgevaardigden. Zowel partijvoorzitter Harrewijn als fractievoorzitter Rosenmöller zeiden na afloop dat dit “materieel” toch neerkomt op de invoering van een ledencongres.