Zojuist verschenen

JET ISARIN: Het kwaad en de gedachteloosheid. Een beschouwing over de holocaust.

119 blz., Ambo, ƒ 24,90

“De holocaust kan door woede niet gewroken, door liefde niet verdragen en door vriendschap niet vergeven worden,” aldus Hannah Arendt. Haar denken èn dat van onder anderen Arnoni, Adorno, Horkheimer en George Steiner worden tegen het licht gehouden. De centrale vraag luidt: in hoeverre kan het denken ons behoeden voor een nieuwe hel op aarde? De schrijfster is docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.