Geneesmiddelenprijzen

Volgens het Instituut voor Onderzoek Overheidsuitgaven (NRC Handelsblad, 17 januari), zouden de geneesmiddelenprijzen 'af-groothandel' in ons land temidden van negen Europese landen een middenpositie innemen. Zij baseert dit op een Oostenrijks rapport met cijfers over 1992.

Het rapport van de Ziekenfondsraad 'Kostenbeheersing farmaceutische hulp' geeft een ander en actueler beeld. Uit een uitvoerige vergelijking van in ons land veel voorgeschreven en nieuwe (top-25) geneesmiddelen blijkt dat begin 1994 de geneesmiddelenprijzen 'af-groothandel' in ons land tot de hoogste behoorden van de landen in de EU. De prijzen liggen hier ongeveer 40 procent boven het Europese gemiddelde.