Curatoren HCS willen ING dagen

ROTTERDAM, 21 JAN. De curatoren van het failliete automatiseringsbedrijf HCS willen ING Bank en haar dochter ING Lease voor de rechter slepen om een bedrag van 15 miljoen gulden plus rente vanaf 5 augustus 1991 te innen. Dat blijkt uit het vijfde verslag van de curatoren van HCS dat gisteren gedeponeerd is bij de rechtbank in Den Bosch.

In het verslag geven de curatoren verder een overzicht van de stand van zaken van de boedel en van hun onderzoek naar mogelijke aansprakelijkheid voor het faillissement van bestuurders, commissarissen en de externe accountant KPMG. De curatoren willen voor 1 juli conclusies trekken over de aansprakelijkheden.

HCS ging in de herfst van 1992 op de fles nadat twee reddingsacties waren mislukt. De ingezakte automatiseringsmarkt en aanhoudende verliezen bij de Amerikaanse dochter Savin deden het bedrijf de das om.

Het onderzoek van de curatoren naar het verleden van HCS strekt zich uit tot en met 1987. De gang van zaken bij de belangrijkste overnames en desinvesteringen van HCS plus de interne en externe financiële verslaggeving zijn minitieus onderzocht, zo schrijven de curatoren in hun verslag. “Daarbij zijn tientallen opmerkelijke posten post voor post onderzocht”. Het onderzoek bevindt zich nu in een eindfase, waarbij hoor en wederhoor plaatsvindt met bestuurders, commissarissen en de accountant van HCS.

De twist met ING om de 15 miljoen gulden hangt samen met de eerste reddingsactie die drie grote beleggers en de huisbanken van HCS onder leiding van ABN Amro in juli 1991 op touw hadden gezet. In het kader van een omvangrijke kapitaalinjectie voor het automatiseringsconcern moest ING een bijdrage leveren van 7,5 miljoen nieuw aandelenkapitaal plus een gelijk bedrag als achtergestelde lening. De bank en haar leasedochter hebben dat bedrag niet betaald. De curatoren van HCS waren gistermiddag voor een toelichting niet bereikbaar.

De zaak wordt gecompliceerd door een ander conflict tussen dezelfde partijen die weer samenhangt met de financiering van de Amerikaanse dochter Savin. ING en HCS hebben allebei 15 procent van de aandelen van Savin. Op dit bedrijf is vorig jaar december door de Japanse Ricoh een bod uitgebracht ter waarde van 41,5 miljoen dollar. Zowel HCS als ING willen op dat bod ingaan maar zij maken over en weer aanspraak op de opbrengst van de verkoop van de aandelen Savin.