Banken aarzelen over toetreding Russische bank tot hun vereniging

AMSTERDAM, 21 JAN. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aarzelt over de toetreding van de Russische Stolichny Bank tot de branchevereniging van banken in Nederland. Op een NVB-vergadering eind vorig jaar werd een besluit over het lidmaatschap aangehouden.

Volgens waarnemers hangt de aarzeling over het lidmaatschap van de NVB samen met publikaties over president-commissaris van Stolychny Amsterdam, Aleksandr Smolenski. Deze wordt in Oostenrijk verdacht van het witwassen van frauduleus verkregen gelden, aantijgingen die hij overigens met klem bestrijdt.

Woordvoerder Overmars van de NVB wilde het uitstel van besluitvorming niet bevestigen. “Ik kan geen mededeling doen over een besloten vergadering. Wel schat Overmars dat de in Amsterdam gevestigde Russische bank “binnen de kortste keren” lid van de branche-vereniging zal zijn. Vermoedelijk zal een besluit over toetreding worden genomen op de bestuursvergadering van 1 februari, aldus Overmars. “Dit lijkt erg spannend, maar dat is het niet”.

Een woordvoerder van de bank bevestigde desgevraagd dat Stolichny nog geen lid is van de NVB. “Er wordt aan gewerkt”, is het enige dat woordvoerder A. Kaganov kwijt wil. Stolichny beschikt sinds november over een algemene bankvergunning maar wordt pas volgende week operationeel. Lidmaatschap van de NVB heeft geen directe gevolgen voor de activiteiten van de bank.

In Wenen loopt een gerechtelijk vooronderzoek tegen president-commissaris Smolenski, die behalve commissaris in Amsterdam ook president-directeur is van de Stolichny Bank in Moskou, de moedermaatschappij van de vestiging in Nederland. De NVB zou met een besluit over troetreding willen wachten totdat de officier van justitie in Oostenrijk heeft besloten of het vooronderzoek aanleiding is tot een strafklacht. Het onderzoek werd medio november afgerond en een besluit over al dan niet vervolgen wordt binnen twee weken verwacht.

De Nederlandsche Bank heeft Stolichny eind vorig jaar, na twee jaar onderzoek, een algemene bankvergunning verleend. De centrale bank was toen echter niet op de hoogte van het gerechtelijk vooronderzoek in Oostenrijk. Drs. T.M. de Swaan, directeur van DNB en verantwoordelijk voor het toezicht op in Nederland gevestigde banken, noemt het Oostenrijkse vooronderzoek “een vervelende zaak”. De Swaan wil niet op de zaak ingaan maar erkent dat “er soms problemen zijn met het achterhalen van justitiële gegevens in het buitenland.” Hij onderstreept dat de rol van de toezichthouder niet is uitgespeeld op het moment dat een bankvergunning wordt verleend. Of DNB stappen onderneemt met betrekking tot het Weense vooronderzoek wil De Swaan niet zeggen.

De Stolichny Bank is overigens wel lid van de Foreign Bankers' Association (FBA), een vereniging die zich richt op buitenlandse bankiers in Nederland.