Stichting tegen 'dijkbeschermers'

ARNHEM, 20 JAN. Uit bezorgdheid over de trage voortgang van de dijkverzwaring in het Gelders Rivierengebied hebben inwoners uit enkele dorpen langs die rivieren gisteren de Stichting Dijkverbetering Levensbelang opgericht. Ze moet een tegenwicht gaan vormen tegen een stichting als Red ons Rivierenlandschap en andere 'dijkbeschermers', die al jarenlang ijveren voor een landschappelijk verantwoorde uitvoering van dijkverbeteringswerken en die waterschappen en provincies herhaaldelijk met succes voor de rechter slepen.

“Allemaal heel goed bedoeld, maar het wordt tijd dat er nu eens gewoon dijken verbeterd gaan worden”, zegt de voorzitter van Dijkverbetering Levensbelang, baron O. van Verschuer, oud-gedeputeerde van de provincie Gelderland. “We zullen alle procedures hinderlijk gaan volgen, want er zijn groepen die de procedures gewoon misbruiken om de zeer noodzakelijke dijkverbeteringen tegen te houden.”

Volgens de stichting zouden ook de mensen in het 'achterland' zich moeten gaan bemoeien met de procedures rondom de dijkverbetering. Verschuer: “Als de dijken breken loopt heel het land onder, we hebben er allemaal belang bij.” Uit een enquête onder bewoners langs het dijkvak Varik-Heesselt (bij Tiel) bleek dat 92 procent van de bevolking ongerust is over de voortgang van de dijkverbetering, zegt mede-bestuurslid L. Schut. “Wij houden ook van bomen langs de dijken en willen ook dat de dijken minder steil zijn, maar we willen ons ook veilig voelen.”

Het dijkvak bij Varik-Heesselt is een van de zes Gelderse dijkvakken waarvoor het ministerie van VROM onlangs een ontheffing gaf van de verplichting tot het houden van een Milieu Effect Rapportage (MER). Het plan voor dijkverbetering was al klaar, voordat vorig jaar september een MER-plicht ging gelden voor alle dijkverbeteringswerken. Tegen de ontheffing kan nog twee weken bezwaar gemaakt worden.

VROM belegde gisteren in Arnhem een bijeenkomst om uitleg te geven over de verlening van de ontheffingen. Een woordvoerder stelde dat daartoe was overgegaan, omdat de aanleg van deze nieuwe dijken “echt urgent was”. Aanwezige vertegenwoordigers van Red Ons Rivierenlandschap en andere 'dijkbeschermers' maakten geen bezwaar, maar wel lieten zij weten het niet terecht te vinden dat de autoriteiten zo “zeuren” over de tijd die het maken van een MER in beslag neemt. “Jullie blijven maar knorren over die vreselijke MER-plicht. Wees toch eens blij dat we ons land nu misschien wat mooier achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen”, stelde een van de inmiddels beruchte dames van de Zutphense stichting Red de Bomendijk. “Zit toch niet altijd te melken over dat jaartje voor een MER, als je vervolgens vier jaar doet over de grondaankoop en nog veel langer voor je daadwerkelijk tot het werk overgaat”, zei ook een duidelijk geïrriteerde J. Beyaert van de vereniging Dorp en Landschap.