Lager resultaat Blydenstein-Willink

Blydenstein-Willink, fabrikant van interieurstoffen en technisch textiel, zal 1994 afsluiten met een positief resultaat, maar dat zal onder de uitkomst van vier ton in 1993 blijven, zo heeft de directie meegedeeld.

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers, zes maanden geelden, werd nog uitgegaan van een bescheiden stijging van de jaarwinst. Als oorzaak van de niet verwachte sterke terugval wordt gemeld dat in september en oktober de vraag naar interieurprodukten in Europa stagneerde. Deze tegenvaller was vooral van invloed op de omzet van de ondernemingen Lakatex en Verosol Fabrics. Hoewel de orderontvangst zich bij deze werkmaatschappijen in de laatste twee maanden van het jaar herstelde, kon de ontstane achterstand niet meer worden goedgemaakt.