Hirsch Ballin: 'ik blijf zinvol voor mijn kiezers'

DEN HAAG, 20 JAN. Hij had beloofd te blijven, maar toch ging hij. Gisteren maakte oud-CDA-minister E.M.H. Hirsch Ballin bekend dat hij zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer zal opzeggen. In mei hoopt hij te worden gekozen als Eerste-Kamerlid. Maar in mei vorig jaar beloofde Hirsch Ballin nog aan de 94.570 mensen die een voorkeursstem op hem hadden uitgebracht om de volle vier jaar in de Tweede Kamer te blijven.

Bent u de loyaliteit kwijt, die u toen voelde jegens uw kiezers?

“Die loyaliteit is bij mij nog steeds aanwezig. Afgaande op de reacties binnen de partij op mijn overstap heb ik de stellige indruk dat ik in de Eerste Kamer en in mijn overige werk minstens zo zinvol bezig kan zijn voor die kiezers.”

Vond u het werk in de Tweede Kamer niet leuk?

“Ik heb mijn werk daar als heel zinvol ervaren, en dat doe ik nog steeds. Zo vind ik mijn werkzaamheden voor de fractie-commissie Europese Zaken, waarvan ik voorzitter ben, heel zinvol.”

Waarom gaat u dan weg?

“Politiek is heel belangrijk, maar politiek is geen allesbeheersende levensbestemming. Het is voor een christen-democraat ook niet verkeerd dat zo te zien. In de Eerste Kamer heb ik meer ruimte om in de samenleving bezig te zijn en meer mogelijkheden dan in de Tweede Kamer om politiek met andere werkzaamheden te combineren. Dat doe ik al één dag in de week als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant, maar ik wil dat verbreden, misschien in de richting van de rechtspraak. Er ligt echter niks klaar aan banen.”

Lag het politieke handwerk van de Tweede-Kamerfractie u wel?

“Ik heb mij als minister met plezier beziggehouden met het handwerk van bestuur en wetgeving, al was dat plezier rond de IRT-affaire natuurlijk minder groot. Eerlijk gezegd miste ik dat bestuurlijke en wetgevende handwerk enigszins bij mijn werk in de Tweede Kamer. Ikzelf, en degenen die mij nu voor de Eerste Kamer hebben gekandideerd, verwachten dat ik dat de komende tijd dat handwerk weer kan oppakken, en dat ik mij ook met allerlei beleidsoriëntaties kan bezighouden, zoals in de Strategische Beraadsgroep die zich over de koers van het CDA gaat buigen.”