Woningcorporatie Enschede moet huizen verkopen

ENSCHEDE, 19 JAN. De Enschedese woningcorporatie Eigen Haard wil enkele honderden woningen verkopen om het verlies van 61,4 miljoen gulden te compenseren dat vorig jaar werd geleden met speculatieve handel op de beurs.

De corporatie maakte gisteren een financieel reddingsplan bekend. In dat plan is sprake van de verkoop van honderd van de in totaal 6.400 woningen aan de huidige huurders. Met andere maatregelen, als uitstel van onderhoudsbeurten en woningverbetering, zou de corporatie in 2004 weer uit de rode cijfers zijn. Omdat men die termijn te lang vindt gaat de corporatie proberen honderden woningen 'per pakket' te verkopen aan collega-corporaties of beleggers, zo bleek gisteren.

Eigen Haard is een van de acht Nederlandse woningcorporaties die vorig jaar grote verliezen bleken te hebben geleden met ongeoorloofde beurspeculaties. Toenmalig staatssecretaris Heerma (VROM) stelde Eigen Haard, dat van de acht het grootste verlies leed, onder gemeentelijke curatele. De directeur van de woningcorporatie en twee stafleden zijn inmiddels ontslagen en ook de Raad van Toezicht is vervangen. Een interim-bestuur heeft intussen het reddingsplan opgesteld, waarin ad interim-directeur H. Fleury als uitgangspunt is genomen dat “de huurders niet de dupe” van het debacle mochten worden.

Meer dan de normaal toegestane huurverhogingen zal Eigen Haard dan ook niet gaan vragen van zijn 6.400 huurders, zo liet Fleury weten. Met een huuraanpassing van 4,25 procent jaarlijks blijft men ruim onder het toegestane maximum. Wel zal een aantal projecten ter verbetering van woningcomplexen enkele jaren worden uitgesteld en dan ook nog 'soberder' worden uitgevoerd dan aanvankelijk gepland en moeten huurders ook enkele guldens per maand meer gaan betalen.

Het meeste geld moet echter de verkoop van woningen opbrengen. Voor de verkoop van de honderd woningen aan huurders heeft Eigen Haard een boekwinst van zeven miljoen voorzien. Volgens Fleury heeft de corporatie bovendien al een inventarisatie gemaakt van enkele woningcomplexen die voor andere corporaties of beleggers interessant zouden kunnen zijn. “De belangen van onze huurders staan daarbij voorop” en verkoop aan collega-corporaties heeft de voorkeur, zei hij. Het gemeentebestuur van Enschede zal de verkoop van de woningen moeten goedkeuren. De gemeente steunt het reddingsplan van de corporatie, maakte wethouder H. Schippers gisteren bekend, maar ze zet wel vraagtekens bij de verkoop van goede huurwoningen.

Enschede gaf de corporatie vorig jaar een lening van 65 miljoen gulden waarmee een acute crisis kon worden voorkomen. Het reddingsplan voorziet in de normale aflossing van die schuld. De verkoop van honderden goede woningen kan, zo stelt de gemeente, “op korte termijn een incidenteel liquiditeitenoverschot opleveren, maar ontneemt Eigen Haard op de langere termijn wel belangrijke structurele baten”.