Top bedrijfsleven besteedt steeds meer strategische activiteiten uit

ROTTERDAM, 19 JAN. De top van het Nederlands bedrijfsleven zal de komende vijf jaar steeds meer strategische activiteiten uitbesteden. Het aantal ondernemingen dat meer dan 60 procent van zijn onderzoeks- en ontwikkelingswerk door derden laat verrichten zal bijna verdubbelen.

Daarmee dreigen specifieke kennis en vaardigheden verloren te gaan, wat uitholling van ondernemingen tot gevolg heeft. Dat concludeert KPMG Management Consulting in Utrecht, op basis van recent onderzoek onder tachtig 'toonaangevende' grote en middelgrote Nederlandse ondernemingen.

Doordat ondernemingen veel werk verplaatsen naar het buitenland, al dan niet binnen het eigen concern, kan de weerbaarheid van de Nederlandse economie ernstige schade oplopen. Het verdwijnen van hoogwaardig werk naar andere regio's legt in Nederland extra druk op de werkgelegenheid in sectoren waarvoor lagere kwalificaties nodig zijn, aldus de onderzoekers.

Lag de afgelopen jaren het accent vooral op uitbesteding van werkzaamheden als schoonmaken, catering, opslag en distributie, nu overwegen steeds meer bedrijven uitbesteding van vitale functies. Opvallend noemen de onderzoekers het grote aantal Nederlandse ondernemingen dat verwacht de komende vijf jaar “in hoge mate” onderzoek- en ontwikkelingswerk (R&D) uit te besteden. Bracht in 1990 nog slechts 8 procent van de ondervraagde bedrijven het leeuwedeel van zijn R&D bij andere instellingen onder, momenteel ligt dat percentage op 19. Over vijf jaar rekent 36 procent van Nederlands grootste bedrijven erop minimaal 60 procent van zijn R&D uit te besteden. Ook zullen ondernemingen vaker voor produktie, logistiek en personeelsvoorziening derden inschakelen.

KPMG verwacht wel dat het tempo van uitbesteding de komende tijd afneemt. Werd in 1990 nog gemiddeld 16 procent van het werk door derden verricht, dit jaar zal dat op 29 procent uitkomen. Het betreft vooral werkzaamheden die de bedrijven van geringe strategische waarde achten en die relatief eenvoudig en risicoloos kunnen worden uitbesteed. Tot het jaar 2000 ziet KPMG het uitbestede deel van de werkzaamheden oplopen tot bijna 36 procent. Bij de 10 procent bedrijven die nu al het meeste werk uitbesteden loopt dit cijfer zelfs op van gemiddeld 45 naar 59 procent.

Teruglopende financiële resultaten blijken voor de meeste ondernemingen aanleiding tot uitbesteding over te gaan. Kostenreductie is het belangrijkste motief. Veel te weinig wordt volgens KPMG-directeur G. Damen gekeken naar de kwaliteit die uitbesteding van werk kan toevoegen op langere termijn. Gespecialiseerde ondernemingen kunnen, ook al verrichten ze werkzaamheden duurder, een bijdrage leveren aan versterking van de strategische positie van een concern of bedrijfstak.