Thyssen Stahl ziet verlies verminderen

De Duitse staalfabrikant Thyssen Stahl heeft in het op 30 september geëindigde boekjaar een verlies van 448 miljoen mark (504 miljoen gulden) geleden. Dat is duidelijk minder dan het verlies van 1,23 miljard mark dat het een jaar eerder te verwerken kreeg. De onderneming schrijft de vermindering van het verlies toe aan de genomen herstructureringsmaatregelen.