Rietveld in stilte herbegraven

UTRECHT, 18 JAN. Gerrit Rietveld is ruim dertig jaar na zijn dood in beslotenheid herbegraven. De stoffelijke resten van de bekendste architect en meubelmaker van Nederland liggen sinds dinsdag op de Algemene begraafplaats Soestbergen in Utrecht. De twee nog levende dochters van Rietveld, de vier weduwen van zijn zoons en drie kleinzoons waren bij de korte plechtigheid aanwezig. De verhuizing was een initiatief van Rietvelds familie.

In 1964 werd de architect onder enorme publieke belangstelling begraven op Den en Rust in Bilthoven. Die begrafenis was geregeld door Truus Schröder, de vrouw met wie hij de laatste jaren van zijn leven samenwoonde in het door hem gebouwde Rietveld-Schröderhuis. Na haar dood in 1985 liet mevrouw Schröder zich naast hem begraven. Nog altijd bezochten jaarlijks honderden mensen de beide graven, aldus directeur Tap van Den en Rust. De teraardebestelling in Bilthoven is altijd een doorn in het oog geweest van Rietvelds familie. De architect begon al een relatie met mevrouw Schröder voordat zijn echtgenote Vrouwgien Hadders in 1957 overleed. “Maar”, zegt zijn dochter Elisabeth (82), “dat was voor hem geen reden om ons in de steek te laten”. “Hij kwam elke avond gewoon thuis naar zijn vrouw en zijn zes kinderen. Vader was een gezinsman.” “Hij heeft ook altijd nadrukkelijk gezegd dat hij naast moeder begraven wilde worden. Maar helaas heeft hij dat nooit op schrift gesteld”, zo vervolgt Rietvelds oudste dochter. Overigens is van een werkelijke hereniging geen sprake. Het graf van Rietvelds echtgenote, in Hilversum, is een tijd geleden ontruimd. Toch is de “symbolische hereniging” voor de familie een “buitengewone opluchting”. Dochter Elisabeth zei het in haar korte woordje op de begraafplaats zo: “Vadertje, de tijd is gekomen voor je terugkeer naar Utrecht.” Het grafmonument, dat Rietvelds zonen Jan en Wim ontwierpen, wordt door een Utrechtse steenhouwer opgeknapt en wordt binnenkort op het nieuwe graf geplaatst.