Grote scheepvaartbedrijven vormen samen mega-consortia

DELFT, 18 JAN. Onder grote scheepvaartbedrijven zullen mega-consortia ontstaan. De obstakels die op de weg worden geworpen door onder meer de Europese Commissie zullen dat niet verhinderen. Aldus Nedlloyd-topman drs. L. Berndsen gistermiddag in Delft bij de Verolme lezing, genoemd naar wijlen scheepsbouwer Cornelis Verolme.

Berndsen wijdde uit over 'De toekomst van het vervoer over water', dat thans naar volume gemeten 90 procent van het totale transport in de wereld voor zijn rekening neemt. De topman van Nedlloyd (logistieke dienstverlening over weg en water; omzet in 1994 circa 6,5 miljard gulden) richtte zich in het bijzonder op de containerscheepvaart. De containerisatie, betoogde hij, heeft de globalisering van de industriële produktie mogelijk gemaakt. “Dankzij de container is de barrière tussen water en land opgeheven en zijn arbeidsintensieve en kostbare tussenhandelingen overbodig geworden. Vanuit het schip wordt de container zo op truck, trein of binnenvaart gezet op weg naar de eindbestemming”.

De Nedlloyd-topman wees op de trend dat door globalisering van de economie producenten met een toenemende druk kampen om tot optimale allocatie van hun produktie te komen. Steeds meer industriële bedrijven verleggen daarom de produktie van halffabrikaten en onderdelen naar lage lonen landen als Indonesië en China. Vervolgens worden die produkten volgens Berndsen via tansportnetwerken zo dicht mogelijk bij de afzetmarkten geassembleerd, naar wens van de klant.

Goederenstromen veranderen voortdurend van bedding, stelde Berndsen. Logistieke dienstverleners zullen daarom volgens hem flexibel moeten zijn en klanten daarin volgen. Ook nu grote internationale ondernemingen steeds meer delen van hun logistieke proces uitbesteden, volgens Berndsen het liefst aan een beperkt aantal dienstverleners. Aan de hogere eisen die grote ondernemingen daarbij stellen kan een individuele reder volgens hem niet of nauwelijks meer voldoen. “Voeg daarbij de overcapaciteit die op bepaalde trajecten heerst alsmede het onvoldoende rendement en de noodzaak van nieuwe vormen van samenwerking dient zich aan”, aldus de Nedlloyd-topman.

Hij voorziet wereldwijde allianties, ofwel mega-carriers, die grote kracht tonen bij onderhandelingen met leveranciers, onderaannemers en havenautoriteiten. Deze ontwikkeling zal volgens Berndsen leiden tot een beter produkt voor de klant tegen een lagere kostprijs per eenheid. “Van die kostprijsverlaging zullen we het moeten hebben”, hield hij zijn gehoor voor. “De concurrentie is dusdanig sterk dat de tarieven op lange termijn waarschijnlijk alleen maar verder zullen dalen.”

Wat dat betreft hebben de volgens hem veelvuldig klagende verladers de hulp van de Europese Commissie niet nodig. Berndsen hekelde de Commissie die volgens hem uitgaat van “een ongefundeerde angst voor kartels, in plaats van de voorwaarden voor een gezonde Europese Zeescheepvaart.” Het gebrek aan visie leidt er volgens hem toe dat de Commissie obstakels opwerpt tegen samenwerkingsverbanden die Europese en niet-Europese rederijen voor langere termijn moeten aangaan om te overleven. “De Commissie denkt in haar regeldrift aan 18 maanden met een opzegtermijn van zes maanden. Veel te beperkt om de allianties waar wij aan denken te doen rijpen. Wij denken aan vijf tot tien jaar. We denken aan de megacarriers van de volgend eeuw.”