Commissie wenst selectie onder doctoraalstudenten

AMERSFOORT, 18 JAN. Universiteiten moeten hun studenten na het eerste en tweede cursusjaar strenger selecteren. Studenten die niet binnen twee jaar hun propedeuse behalen moeten de universiteit verlaten. Hetzelfde geldt voor studenten die hun tweede cursusjaar na drie jaren nog niet hebben gehaald.

Dit is het voorstel van een commissie onder leiding van prof.dr. R. de Moor, voormalig rector-magnificus van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. De commissie is ingesteld door de VSNU, de vereniging van universiteiten, en heeft tot taak met voorstellen te komen voor een nieuwe inrichting van het wetenschappelijk onderwijs. Over enkele weken verschijnt een eerste rapport van de commissie, maar De Moor openbaarde vanmiddag tijdens het jubileumcongres van de tienjarige VSNU in Amersfoort al enkele ideeën daaruit.

Volgens De Moor is het mogelijk dat de tweejarige tussentijdse uitgang het gat op de arbeidsmarkt opvult tussen wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepssonderwijs aan de ene kant en middelbaar beroepsonderwijs en secundair onderwijs anderzijds.

Staatssecretaris Nuis (onderwijs), aanwezig op het congres, betwijfelde het maatschappelijke nut van deze tussentijdse uitgang na twee jaar universitaire opleiding. “Ik denk wel met De Moor dat de universiteiten in de toekomst kleiner zullen worden en dat het hoger beroepsonderwijs een groeisector wordt waaarin als alternatieven voor universitaire studierichtingen ook nieuwe kortere intensief begeleide praktijkgerichte opleidingen moeten worden ingericht.”