Major bedreigd door 'rebellie' van unionisten

LONDEN, 16 JAN. De Ulster Unionisten hebben gedreigd hun steun aan de Britse regering in te trekken. Die waarschuwing komt op een hoogst ongelegen moment voor premier John Major, wiens Conservatieve kabinet sinds eind november niet meer kan beschikken over een meerderheid in het Lagerhuis.

Sinds negen parlementariërs uit de fractie zijn gezet omdat ze de begroting niet steunden, bezetten de Conservatieven nog maar 321 van de 651 zetels in het Lagerhuis.

Toch bestaat er volgens het partijbureau van de Conservatieven “weinig kans” dat het dreigement van de Ulster Unionisten tot vervroegde verkiezingen zal leiden. Een woordvoerder zegt dat de negen mans-fractie van de Ulster Unionisten alleen maar “haar tanden wil laten zien”, vooruitlopend op publikatie van het Anglo-Ierse raamwerk-document over de politieke en economische toekomst van Noord-Ierland. Hij gaat er verder vanuit dat de negen dissidenten binnen afzienbare tijd weer in genade zullen worden opgenomen.

De Ulster Unionisten gelden van oudsher als trouwe supporters van de Conservatieve regering. Maar partijleider James Molyneaux heeft laten weten dat die steun onmiddellijk komt te vervallen als in het raamwerk-document plannen worden opgenomen voor vorming van grensoverschrijdende Iers-Noordierse instellingen met uitvoerende bevoegdheid. Volgens Britse krantenberichten praten Londen en Dublin over oprichting van dergelijke instanties op het gebied van toerisme, landbouw en visserij. David Trimble, Lagerhuislid voor de Ulster Unionisten, zei gisteren dat zulke plannen “het voortbestaan van het Verenigd Koninkrijk bedreigen. Hij waarschuwde dat de regering “aanstuurt op een botsing” als ze toch kiest voor die koers.

Terwijl de Unionisten vrezen voor te verstrekkende maatregelen die Ulster in de armen drijven van de Ierse republiek, klagen de republikeinen dat het vredesproces in Noord-Ierland veel te langzaam verloopt. Gerry Adams, president van Sinn Fein, de politieke vleugel van het Ierse republikeinse leger, beschuldigde de regering in Londen gisteren van vertragingspraktijken. Dat deed hij aan de vooravond van de derde overlegronde met Britse ambtenaren die moet leiden tot toelating van Sinn Fein aan officiële vredesbesprekingen. Grootste struikelblok daarbij is nog altijd de ontwapening van het Ierse republikeinse leger.