Fokker verkoopt grond op Ypenburg

ROTTERDAM, 14 JAN. Vliegtuigbouwer Fokker zal 77 hectare grond op de voormalige vliegbasis Ypenburg verkopen aan vier omringende gemeenten die er woningen willen bouwen en bedrijfsterreinen willen aanleggen. Fokker ontvangt voor de grond 40 miljoen gulden.

Over de verkoop van de grond is gisteren een beginselakkoord bereikt tussen de vliegtuigfabriek en het Bestuurlijk Overleg Ypenburg (BOY) waarin de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Pijnacker en Nootdorp samenwerken. De gemeenten zijn erg blij met het akkoord omdat daardoor de voortgang van de woningbouw in de regio verzekerd is. In totaal moeten op het terrein van het vroegere vliegveld 11.000 woningen komen. Tachtig hectare wordt bestemd voor bedrijven.

Fokker heeft de grond destijds van de staat gekocht op basis van een uit 1955 stammende optie. De vliegtuigfabrikant betaalde er destijds 20 miljoen gulden voor. Fokker ontkent ten stelligste dat het bedrijf de grond te koop heeft aangeboden om snel geld binnen te krijgen. “Wij zijn door de kopers benaderd”, zegt een woordvoerder.

Volgens hem moet de verkoop evenmin worden gezien als een voorteken dat Fokker plannen zou hebben om de bedrijfsvestiging op Ypenburg te sluiten. Werkgroepen bij Fokker studeren momenteel op een nieuwe ronde saneringsmaatregelen. De gehele of gedeeltelijke sluiting van vestigingen wordt daarbij niet uitgesloten.

Het organisatieadviesbureau Berenschot heeft de sluiting van Ypenburg in een rapport als mogelijke optie op tafel gelegd. Een van de bevindingen was dat de Fokker-vestiging op Ypenburg, waar composieten en kunststofonderdelen worden gemaakt en waar Fokkers lijmafdeling is ondergebracht, vergeleken met de concurrentie met veel te hoge kostprijzen werkt. De Fokker-woordvoerder ontkent echter dat de grondverkoop - de optie was destijds genomen met het oog op toekomstige uitbreiding van de activiteiten - betekent dat er voor Ypenburg geen toekomst meer zou zijn. Aansluitend aan het fabrieksterrein daar behoudt Fokker namelijk nog 5 tot 10 hectare voor uitbreiding.

Fokker lijdt aanhoudende grote verliezen. De afgelopen twee jaar verloor de vliegtuigbouwer bijna een miljard gulden. Afgelopen jaar hebben grootaandeelhouder Dasa en de Nederlandse overheid, onder andere via een zogeheten sale en lease back-transactie van kennis, gezorgd voor een miljard nieuw vermogen. Daarvan is inmiddels alweer de helft weggevloeid door het onverwacht hoge verlies van bijna een half miljard gulden over 1994.