Geen banen voor meeste RWW'ers in Amsterdam

AMSTERDAM, 13 JAN. Ruim de helft van de Amsterdammers met een RWW-uitkering zal geen reguliere baan vinden. Nog eens 22 procent is moeilijk aan een baan te helpen. Dat blijkt uit een steekproef die het Amsterdamse bureau Onderzoek en Statistiek heeft gehouden in Amsterdam-Oost.

Het onderzoek onder 2.400 RWW-uitkeringsgerechtigden is een uitvloeisel van het streven van de arbeidsvoorziening om werkzoekenden te categoriseren. De A en B-categorie zijn goed of met enige inspanning op de arbeidsmarkt te helpen, de C en D-categorie (samen driekwart van de Amsterdamse RWW'ers) hebben een 'verdere' of 'grote afstand' tot de arbeidsmarkt. Het betekent in de praktijk dat zij voor werk grotendeels afhankelijk zijn van additionele banen die de gemeente wil scheppen. Niet meer dan acht procent van de onderzochte uitkeringstrekkers valt in de A-categorie.

Volgens het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening Amsterdam/ Zaanstreek/ Waterland en de gemeente Amsterdam ligt het resultaat van dit onderzoek in de lijn der verwachtingen. In Amsterdam en omgeving zijn 43.000 mensen afhankelijk van een RWW-uitkering. De regio heeft 95.000 werkzoekenden.

Van de 53 procent die vrijwel zeker geen regulier werk meer zal kunnen vinden, is een derde lichamelijk of geestelijk niet in staat tot werk. “Zij komen in aanmerking voor zorg”, aldus het RBA. Nog eens een derde van hen is op allerlei manieren geprobeerd aan het werk te helpen, zonder resultaat. Wethouder J. van der Aa (sociale zaken) heeft zichzelf ten taak gesteld 10.000 'additionele banen' te scheppen in de komende vier jaar. Daarmee zou zo'n veertig procent van de 'onbemiddelbare' RWW'ers kunnen worden geholpen. Helemaal sluitend is die redenering niet: tweederde van de jonge werklozen in Amsterdam die via het jeugdwerkgarantieplan een baan zouden moeten hebben, zit werkloos thuis omdat er geen banen te vinden zijn.

Het bureau Maatwerk, dat de JWG'ers aan een baan moet helpen, heeft een speciaal acquisitieteam in het leven geroepen om voor 1.000 jonge werklozen een baan te zoeken. In Amsterdam hebben 1.600 jongeren recht op een jeugdwerkgarantie-baan.