'Christopher blijft voor onbepaalde tijd aan'

WASHINGTON, 13 JAN. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Warren Christopher blijft voor onbepaalde tijd in functie. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis heeft president Clinton hem dat gevraagd. Christopher heeft ook zelf bevestigd dat Clinton en hij “het eens zijn dat ik moet aanblijven”.

Clinton had hem persoonlijk een aantal weken geleden tijdens een gesprek zijn vertrouwen toegezegd. Volgens berichten zou Christopher toen zijn ontslag hebben aangeboden en zou Clinton dat niet hebben geaccepteerd. “Ze bespraken de successen in het buitenlandse beleid van de afgelopen twee jaar. Aan het slot van de conversatie gaf de president aan aan minister Christopher dat hij veel vertrouwen had in hem en dat hij wilde dat hij voor onbepaalde tijd zou aanblijven”, aldus de woordvoerder van het Witte Huis.

Er gingen al een jaar geruchten dat Christopher rond deze tijd zou opstappen. Hij had zware kritiek te verduren voor het wisselvallige beleid van de regering-Clinton in Bosnië, Somalië en aanvankelijk Haïti. Maar de nieuwe Republikeinse meerderheid in de Senaat kan de benoeming van nieuwe kandidaten voor het ministerschap moeilijk maken. Bovendien heeft buitenlands beleid geen hoge prioriteit bij president Clinton die nieuwe controverses op dat gebied zo veel mogelijk wil vermijden. Christopher is niet iemand met een grote beleidsvisie maar hij behandelt de diplomatie van geval tot geval.

Gisteren werd Christopher tijdens een hoorzitting voor het Huis van Afgevaardigden bijgevallen door zijn Republikeinse voorganger James Baker. Hij raadde de Republikeinse Congresleden af om zich te gedetailleerd te bemoeien met het buitenlandse beleid. “Pogingen van microbestuur door het Congres van het buitenlandse beleid waren een slecht idee toen de Democraten het Congres beheersten en ze zijn nu een slecht idee”, zei Baker.

Ook bekritiseerde hij Republikeinse plannen om het wapenembargo tegen de Bosnische moslims eenzijdig op te heffen. Hij vond de voorzichtige Amerikaanse reactie op de Russische aanval op Tsjetsjenië passend. Maar hij had kritiek op trage uitvoering van plannen om Polen, Hongarije en Tsjechië in de NAVO op te nemen. Hij vond het Amerikaanse beleid “timide”, gezien de “instabiliteit” ten oosten van deze landen. Ook vond hij dat Amerika te verzoeningsgezind was bij de onderhandelingen over eventueel kernwapenbezit van Noord-Korea.