Montell nog dit jaar in produktie

ROTTERDAM, 12 JAN. Montell Polyolefinen, een nieuw wereldconcern voor de produktie van kunststoffen, wordt zo spoedig mogelijk na 1 maart opgericht. Dit hebben Shell en Montedison gisteren meegedeeld, direct nadat de Amerikaanse federale handelscommissie (FTC) goedkeuring voor de fusie verleende.

Montell wordt een fusie van bedrijfsonderdelen van Shell en het Italiaanse Montedison. Het nieuwe bedrijf wordt een combinatie van fabrieken in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en drie landen in het Verre Oosten en krijgt een hoofdkantoor in Hoofddorp. Regionale kantoren worden gevestigd in Brussel en Wimington, Delaware (VS). Het belangrijkste onderzoekscentrum komt in het Italiaanse Ferrara. De eerste algemeen directeur wordt een van de huidige topmensen van Shell-chemie, de Nederlander ir. P.H. Vogtländer. Hoeveel mensen in de hoofdvestiging in Hoofddorp werk krijgen, kon Shell vanochtend nog niet meedelen.

Shell en Montedison tekenden eind december 1993 een overeenkomst voor de vorming van een nieuwe, gezamenlijke onderneming waarin een groot deel van hun produktie en ontwikkeling van polypropeen en polyetheen (grondstoffen voor plastics) worden gebundeld. Deze produkten worden op grote schaal toegepast voor de fabricage van auto-onderdelen als bumpers en interieurbekleding. Montell wordt een van de grootste producenten van polyolefinen, met een marktaandeel van 18 procent in de wereld.

In juni vorig jaar verleende de Europese Commissie goedkeuring voor het fusieplan, op voorwaarde dat het nieuwe concern geen overheersende positie krijgt op het terrein van de polypropeen-technologie. Ook de Amerikaanse FTC, de autoriteit die fusies moet beoordelen, heeft een dergelijke eis gesteld. Daarin wordt voorzien door een besluit van Montedison om zijn polyolefinen-technologie onder te brengen in een aparte, eigen dochteronderneming, die dus geen deel zal uitmaken van Montell. De activiteiten op dit gebied van Shell Oil, de Amerikaanse dochtermaatschappij van de Koninklijke/ Shell Groep, blijven buiten de fusie, zo heeft Shell de FTC nog eens verzekerd. Bovendien heeft Shell de FTC meegedeeld dat een overheersende positie van Montell op de Amerikaanse markt voor polyolefinen wordt voorkomen door een besluit van Shell Oil om zich geleidelijk aan terug te trekken uit de produktie van polyolefinen. Ir. Vogtländer zei gisteren dat de goedkeuring van de FTC, die is vastgelegd in een overeenkomst met de fusiepartners, het resultaat is van intensieve en complexe besprekingen.