Millennium

In zijn artikel '2000 is te mooi om voorbij te laten gaan' (NRC Handelsblad, 31 december) betreurt Gijsbert van Es het dat er tot nu toe geen cultuurdragers zijn opgestaan in kringen van kunst, wetenschap, onderwijs en religie, die een millenniumplan hebben gelanceerd dat getuigt van denkkracht, sociaal engagement, gevoel voor schoonheid, historisch besef en zin in de toekomst. Het jaar 2000 zou een te mooi moment zijn om het geheel in handen te leggen van vuurwerkspecialisten, oliebolbakkers en andere kooplieden. Aan de vooravond van 2000 zou toch een fascinerend complex van kwesties en kansen te ontrafelen zijn.

Weet Van Es wel dat er in Nederland een tijdschrift MillenniuM bestaat? Een groep jonge mensen uit Nederland en België heeft de 'Kunstgroep Lage Landen' opgericht. Het genoemde tijdschrift maakt er deel van uit. Deze jonge mensen willen in deze periode van algemene heroriëntatie samen iets tot stand brengen. Ze willen op een kruispunt staan van reflectie en creatie, van politiek en cultuur, van denken en schrijven. Optredens, exposities en voorstellingen zullen aandachtsgebieden zijn. Deze groep heeft een tijd van bestaan van 7 jaar in gedachten, met andere woorden tot midden van het jaar 2000. Na deze 7 jaar hoopt men een bijdrage te hebben gegeven aan de heroriëntatie en de groep zal uiteenvallen.

Van het tijdschrift MillenniuM zijn inmiddel 4 nummers verschenen. Toegegeven, de kritieken waren niet overweldigend, maar is dat bepalend? Beseft u wel wat het betekent een dergelijk werk op te starten? Wat gaat er niet een tijd en geduld en geld inzitten. Allemaal belangeloos. Een geweldig doorzettingsvermogen is vereist en het wordt opgebracht. Ik heb diep respect voor de durf, de moed van deze jonge mensen, die niet langs de straat lanterfanten, maar die naast deze vrijwillig opgenomen taak nog grotendeels studerend bezig zijn.