Winstgroei Akzo Nobel zet zich voort

ARNHEM, 11 JAN. Bij het chemieconcern Akzo Nobel heeft de positieve lijn in de winstontwikkeling zich voortgezet. De onderneming verwacht dat het nettoresultaat over 1994 “ruim” boven het gezamenlijk resultaat van Akzo en het in november '93 overgenomen Zweedse Nobel van 1993 (549 miljoen gulden na aftrek van 144 miljoen gulden aan buitengewone lasten) zal uitkomen.

Wel is het resultaat over het vierde kwartaal traditioneel iets lager dan dat over de voorgaande negen maanden, zo heeft Akzo-Nobel-topman mr. C. van Lede, gisteren in zijn nieuwsjaarrede gezegd. Van Lede volgde in mei vorig jaar jhr. A.A. Loudon op als bestuurvoorzitter.

De uitspraak van Van Lede is niet verrassend. Over de eerste negen maanden en ook over het derde kwartaal van 1994 boekte Akzo Nobel een winststijging van 35 procent ten opzichte van dezelfde tijdvakken in 1993. Ook voor 1995 verwacht Van Lede een verdere winststijging, mits de gunstige economische ontwikkeling van 1994 in Europa en de Verenigde Staten dit jaar aanhoudt.

Een waarschuwing is daar volgens Van Lede op zijn plaats. “Men moet resultaat niet met prestatie verwarren. De opleving in de economie heeft bij de gehele industrie tot betere resultaten geleid. Zelfgenoegzaamheid zou daarom verre van terecht zijn.” Akzo Nobel dient, aldus de bestuurvoorzitter, met omzichtigheid te handelen omdat de groei in Europa - 60 procent van Akzo's activiteiten - grotendeels is gebaseerd op een export die voornamelijk bestaat bij de gratie van de nagenoeg volledige afwezigheid van exporten uit de Verenigde Staten op de wereldmarkt. De amerikaane concurrenten kunnen hun goederen momenteel gemakkelijk afzetten op de binnenlandse markt die jaarlijks met meer dan 3 procent groeit. “Maar als om welke reden ook de Amerikaanse industrie capaciteit gaat lozen op de wereldmarkt voordat de binnenlandse consumptie in Europese landen aantrekt, zou ons relatieve optimisme prematuur kunnen zijn”, aldus Van Lede.

De nog steeds goed lopende Pharma-divisie heeft besloten Nobel Pharmaceutical Chemicals af te stoten omdat dit bedrijf te weinig raakpunten heeft met de kernactiviteiten. In '94 onderging Akzo Nobel verdere reorganisaties, onder andere van de R&D-faciliteiten in Arnhem, Deventer, de VS en Duitsland. Deze zijn samengebracht onder één management. Het integratieproces met Nobel is in volle gang en ligt volgens Van Lede op schema.