Personalia

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met het voorstel van minister Dijkstal (binnenlandse zaken) om met ingang van 1 februari A.H.C. Annink te benoemen tot directeur-generaal management en personeelsbeleid. Hij volgt H.A.P.M. Pont op. Annink (41) is bedrijfseconoom en momenteel plaatsvervangend directeur-generaal volksgezondheid van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.